nieuws

Westland/Utrecht groeit zakelijk, krimpt particulier

Archief

De totale kredietproductie van de Westland/Utrecht Hypotheekbank is vorig jaar met 9% gestegen tot f 3.405 (3.133) mln.

Deze toename is louter te danken aan de zakelijke sector, want in het particuliere segment was sprake van een daling in nieuw gesloten kredieten.
In de zakelijke sector steeg de productie met 35% tot f 1.697 (1.256) mln. In het particuliere segment trad een daling van bijna 10% op tot f 1.708 (1.877) mln.
De totale kredietportefeuille groeide met 12% tot f 14,6 (13,1) mld. Het bedrijfsresultaat over 1997 kwam uit op f 157 (133) mln en de nettowinst op f 93 (79) mln. Het eigen vermogen steeg met f 147 mln naar f 604 mln, mede als gevolg van herrubricering van de VAR met ingang van het boekjaar 1997. Bij Westland/Utrecht werkten eind vorig jaar 545 mensen, twintig meer dan per eind 1996.

Reageer op dit artikel