nieuws

Westland/Utrecht: extra’s bij hypotheek met opneemfaciliteit

Archief

Tot september voert Westland/Utrecht een campagne voor haar hypotheken met opneemfaciliteit. Hierbij worden enkele diensten geboden in de sfeer van notariskosten en in en rond het huis.

Elke hypotheek moet via de notaris worden ingeschreven in het kadaster. Dit is een eenvoudige maar kostbare handeling. Als de klant na verloop van tijd de hypotheek wil verhogen, voor bijvoorbeeld een verbouwing, moet hij opnieuw de gang naar de notaris maken en een flink bedrag betalen.
Door middel van de ‘opneemfaciliteit’ regelt de klant meteen al een hogere inschrijving. In de formule van Westland/Utrecht gaat het om minimaal f 100.000 boven het gewenste bedrag. Dat kost bij het sluiten van de hypotheek een klein bedrag meer aan notariskosten (ongeveer f 50 à f 75), maar bespaart de klant zo’n duizend gulden aan eventuele toekomstige notariskosten. “Uiteraard zullen wij wel een nieuwe kredietbeoordeling uitvoeren wanneer de klant de hypotheek daadwerkelijk wil verhogen”, neemt Westland/Utrecht enige reserve in acht. Een praktijkvoorbeeld: wie een hypotheek inschrijft ten bedrage van f 350.000 is aan notariskosten f 1.236 kwijt. Neem je later een aanvullende hypotheek van f 100.000, dan kost de akte bij de notaris f 1.266. In totaal ben je dan f 2.502 kwijt. Neem je een hypotheek van f 350.000, maar laat je bij de notaris f 450.000 inschrijven, dan zijn de notariskosten f 1.312. Conclusie: men is f 1.190 goedkoper uit.
HuisSupport
Daarnaast biedt Westland/Utrecht aan nieuwe hypotheekgevers die gebruik maken van de opneemfaciliteit een dienstverlening in natura, onder de noemer HuisSupport.
Klanten kunnen aanspraak maken op één van de vier volgende diensten: vier effectieve werkuren van een klusjesman (KlusSupport). Als de klant langer van de diensten van de klusjesman gebruik wil maken, kan men voor f 149 vier uur extra krijgen; een advies-op-maat voor beveiliging van de woning, inclusief een brandbeveiligingspakket (BeveiligingsSupport). Westland/Utrecht wijst er op, dat opvolging van het advies op het gebied van mechanische en elektronische beveiligingsmaatregelen mogelijk een leuke besparing op de inboedel/opstalverzekering kan opleveren. Tevens geniet men 10% korting op de materialen en het arbeidsloon. Het gratis brandbeveiligingspakket bestaat uit een branddeken, twee rookmelders en een brandblusser; gegarandeerd de laagste offerte van een goede verhuizer (VerhuisSupport). Indien de klant een offerte overlegt die voordeliger is, wordt de verhuizing voor het lagere bedrag uitgevoerd. Bovendien ontvangt de klant 10% van het verschil tussen de twee offertebedragen. De verhuizing moet uiterlijk op 30 september 2000 plaatsvinden; acht werkuren van een erkend hovenier voor / 299 (HoveniersSupport). Hierbij moet worden gedacht aan werkzaamheden als spitten, snoeien, frezen, (ver)planten en terrasherstel.
Termijnen en fiscus
Voor klanten die een nieuwbouwwoning kopen, vervalt het recht op een dienst als deze niet voor 1 augustus 2001 is afgenomen. Mensen die een bestaande woning kopen, moeten al voor 1 april 2000 gebruik maken van HuisSupport.
Westland/Utrecht wijst er op, dat klanten volgens de Wet op de Inkomstenbelasting verplicht zijn de waarde van een gratis dienst of de korting op een betaalde dienst op te geven aan de Belastingdienst door deze in mindering te brengen op de betaalde afsluitprovisie. Als waarde van een gratis dienst of als korting op een betaalde dienst dient f 250 te worden opgegeven (de werkelijke waarde ligt hoger).

Reageer op dit artikel