nieuws

Westland/Utrecht: 10% minder krediet

Archief

Westland/Utrecht Hypotheekbank heeft vorig jaar 10% minder krediet uitgezet. De winst van de bank ligt evenwel 10% hoger dan in het jaar 1993.

De hypotheekbank verstrekte vorig jaar aan bedrijven voor f 1.095 (1.230) mln aan kredieten, en aan de consument (woninghypotheken) voor f 1.046 (1.160) mln.
Het bedrijfsresultaat is gestegen naar f 56,3 (51,3) mln. Na aftrek van voorzieningen, belastingen, en het winstrecht aan ING Verzekeringen, bedraagt de netto winst over 1994 f 46,3 (41,3) mln.

Reageer op dit artikel