nieuws

Westerbeek

Archief

Jan Westerbeek, voormalig directeur van de Nieuwe Hollandse Lloyd die de overstap naar Reaal niet mee heeft willen maken, wordt projectleider van het Deltaplan Aanpak Fraude Schadeverzekeringen. Het is de bedoeling dat hij de leden van het Verbond van Verzekeraars gaat stimuleren om aan de slag te gaan met de acties uit het Deltaplan.

Motorrijden veiliger
Het aantal motoren in Nederland is bijna verdubbeld van 291.000 in 1994 naar 516.000 in 2004. Het jaarlijks aantal doden bij motorongelukken daalde in die tijd van 112 naar 87, zo blijkt uit cijfers van de Motorrijders Actie Groep (MAG).
Preventie
Vrijwel alle consumenten vinden preventieve maatregelen tegen brand of inbraak heel belangrijk, maar slechts eenderde geeft aan die ook daadwerkelijk zelf te hebben getroffen, zo blijkt uit de Consumentenmonitor 2006 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Een vijfde geeft aan dat zijn woning een Politiekeurmerk Veilig Wonen en/of een Borgcertificaat heeft.
Schadesoftware
Fortis ASR heeft een nieuwe versie ontwikkeld van de offline Schadesoftware, waarin een nieuwe inboedelwaardemeter is opgenomen met aangepaste referentiewaarden en een aangepaste WOZ-waardetabel. Bestellen kan via Cockpit.
Van Ameyde
Van Ameyde heeft in Barcelona een expertisebureau voor transportschade geopend: Marine & Logistics Control España. Directeur isJob Vermeulen.

Reageer op dit artikel