nieuws

Westend na faillissement door als Adviesgroep Enkhuizen

Archief

Het vorig jaar failliet verklaarde Westend Assurantiën heeft met goedkeuring van de curator en van belangrijkste verzekeraar Stad Rotterdam een herstart gemaakt onder de naam Adviesgroep Enkhuizen.

Dat blijkt uit het faillissementsverslag van curator Cerutti. Cerutti heeft de assurantieportefeuille en de inventaris van Westend Assurantiën verkocht aan de oude directie en zal aan de concurrente crediteuren geen uitkering kunnen doen. Daarvoor zijn de claims van de fiscus en de bedrijfsvereniging te groot.
Op het moment van het faillissement, eind augustus 2000, waren vijftien mensen werkzaam voor Westend, waarvan acht als telemarketeer. Naast de drie directieleden Hans Peter Koster (36), Fred Baumgart (46) en Paul Veen (45) waren er nog vier adviseurs in dienst. Het bedrijf was pas anderhalf jaar oud.
Telemarketing
Westend hield zich in zijn korte bestaan bezig met de verkoop van levensverzekeringen van hoofdzakelijk Stad Rotterdam. Het jonge kantoor kocht van diverse telemarketingbureaus adressenlijsten en trachtte zo tot afspraken en verkoop van producten te komen, zo is het beeld van curator Cerutti. Dat leverde in totaal een provisie-inkomen van één miljoen gulden op, voor 98% afkomstig van levensverzekeringen en voor ruim 90% uitgekeerd door Stad Rotterdam.
Gesprekken met deskundigen hebben Cerutti geleerd dat “zowel de aanbodkant als de vraagkant van telemarketing een verzadigingspunt hebben bereikt. De prijs van een afspraak is van f 200 gestegen naar f 450, terwijl het publiek een bepaalde moeheid toont ten opzichte van de agressieve verkooptechnieken en het nieuwe belastingplan voor terughoudendheid zorgt.”
Daarbij komt dat Westend veel “oninteressante adressen” kreeg afgeleverd door telemarketingbureaus. Het kantoor raakte daarover in conflict met Day to Day Services (Wormerveer) en weigerde facturen te betalen wegens wanprestatie. Day to Day besloot daarop echter conservatoir derdenbeslag te leggen bij Stad Rotterdam, waardoor Westend in acute liquiditeitsproblemen kwam. Eind augustus bracht dat de directie tot het aanvragen van het faillissement.
Rol directie
De curator maakt in zijn verslag een compliment voor de overzichtelijke administratie van Westend. “Ongetwijfeld te wijten aan het feit dat Baumgart en Veen tevens een administratiekantoor (BBV Groep) voeren”, zo concludeert Cerutti.
Hij ziet geen aanleiding de bestuurders aansprakelijk te stellen voor het faillissement. “De indruk doet zich niet voor dat de directie gelden aan het bedrijf heeft onttrokken, integendeel. De directieleden hebben nog een vordering staan van f 260.000 wegens niet uitbetaald salaris.”
Ten tijde van het faillissement had Westend nog f 40.000 provisie tegoed van Stad Rotterdam, exclusief terugboekrisico. De verzekeraar stemt in met de doorstart van het bedrijf onder de naam Adviesgroep Enkhuizen en zegt nog vertrouwen te hebben in de directie van het bedrijf, die inmiddels is uitgebreid met Patty Terwal. “De aandelen zijn in het bezit gekomen van meerdere particulieren”, aldus directielid Veen. Stad Rotterdam is ook nu nog de hofleverancier van het Enkhuizer assurantiekantoor, dat inmiddels weer aan tien mensen werk biedt.

Reageer op dit artikel