nieuws

Wervingsbureaus zeer actief in verzekeringsbranche

Archief

Van de in ons land actieve werving- en selectiebureaus houdt bijna driekwart zich (mede) bezig met bemiddeling in de verzekeringsbranche. Deze conclusie trekt bureau D&O Personele Diensten naar aanleiding van een onderzoek onder ruim honderd werving- en selectiebureaus.

Van het totaal aantal bemiddelingen bij deze bureaus gaat bijna 14% over een functie binnen de verzekeringsbedrijfstak. Verder blijkt uit het onderzoek dat er meestal niet langer dan twee maanden wordt bemiddeld; het maximum dat de bureaus aangeven is zes maanden. De bemiddeling vindt meestal plaats op basis van no cure, no pay. Het meest gehanteerde principe is het betalen van een percentage van het bruto jaarsalaris.
Van de vacatures binnen de verzekeringsbranche die worden uitbesteed aan werving- en selectiebureaus, wordt gemiddeld 60% ingevuld. De beloning voor de bemiddeling varieert van f 10.000 tot ruim f 100.000, afhankelijk van de functie en het dienstverband. De meeste bemiddelingen kosten tussen de f 15.000 en f 20.000. Bij 83% komen daar de advertentiekosten nog bij. De bureaus bemiddelen zowel voor administratieve als commerciële functies.
Dienstverlening
Naast werving en selectie bieden de bureaus ook dienstverlening op gebieden als executive search, interim management, psychologisch advies en assessments. Bij het werven worden middelen als internet, databases, netwerken en relaties en advertenties gebruikt. Als een werknemer in de proeftijd de werkgever verlaat, dan gaan driekwart van de bureaus kosteloos op zoek naar een andere kandidaat.
Bijna de helft van de benaderde bureaus is aangesloten bij een brancheorganisatie en meer dan de helft beschikt over een eigen klachtenregeling. Over het algemeen wordt er landelijk gewerkt en beschikken de meeste bureaus over meer dan vijf bemiddelaars.

Reageer op dit artikel