nieuws

‘Wervingsactie Maetis mag niet buiten het intermediair om’

Archief

Roderik Rietsema is van mening dat in het Commentaar van AM 1/2 de de essentie van de rel rond de wervingsactie van Maetis niet juist is weergegeven. “Uw uitlating van ‘niet meer van deze tijd’ geeft dat namelijk aan.”

“Sinds jaar en dag beschikken wij over een agentschap van ONVZ en een agentschap van Maetis. Het staat, voor zover Maetis beschikt over een vergunning binnen het kader van de WFD, wat ons betreft vrij om zorgverzekeringen aan te bieden.
Waar het echter misgaat, is het moment dat Maetis zorgverzekeringen gaat aanbieden aan relaties die door ons zijn aangebracht. Dit was voor ons de reden om aan de bel te trekken. Maetis heeft ons te kennen gegeven dat zij in het vervolg dergelijke acties altijd zullen uitrollen via ons, voor zover er sprake is van relaties die deel uitmaken van ons agentschap. Vroeger was dit een regel en in de toekomst zal dit altijd een voorwaarde zijn om met ons zaken te doen als aanbieder van diensten of verzekeringen. Dat wij wennen aan het feit dat er alternatieve aanbieders komen, is duidelijk, maar als deze alternatieve aanbieders gebruik gaan maken van adressen uit een database die via onze bemiddeling tot stand is gekomen, dan is dat not done.
Afspraken
Ook ONVZ hebben wij benaderd. Wij rekenen hun een en ander minder aan dan dat wij dat Maetis aanrekenen. Wel mochten wij van hen vernemen dat zij afspraken hebben gemaakt met Maetis die Maetis niet is nagekomen.
Trouwens ik snap de actie van Maetis al helemaal niet. Stel je voor dat je leverancier bent van bouwmaterialen en je levert aan de plaatselijke aannemers. Stel dat je dan daarnaast in dezelfde regio zelf een bouwbedrijf gaat beginnen. Dan voel je dus op je klompen aan wat de andere aannemers gaan doen op het gebied van hun inkoop. We leven in een wereld van leven en laten leven en iemand die alles wil, loopt het gevaar dat hij de deksel op de neus gaat krijgen.
Wat moet bijvoorbeeld De Amersfoortse denken van de actie van Maetis? Maetis is een arbodienst die door De Amersfoortse wordt gepromoot. Wat te denken van het feit dat dan degene waarmee jij zaken doet op het gebied van arbodienstverlening gaat besluiten om rechtstreeks de markt in te gaan met concurrerende producten.
Nog even een opmerking over het aanbieden van zorgverzekeringen door huisartsen en door verenigingen, stichtingen en gemeenten. Wij hebben daar geen problemen mee, zolang er maar sprake is van een eerlijk speelveld. Als wij dienen te beschikken over een vergunning binnen het kader van de WFD, dan moet een huisarts over dezelfde vergunning beschikken als hij denkt dat hij zich moet begeven op het vlak van het aanbieden van zorgverzekeringen. Je kunt wel stellen dat Meeùs de tussenpersoon is, maar op het moment dat de huisarts het gaat aanbieden of adviseren dan ben ik bang dat Erno Kleijnenberg van de ONVZ nog nooit van de WFD heeft gehoord. Zijn opmerking ‘Alles mag nu in collectief Nederland’ is wat dat betreft een opmerking die nog wel eens onjuist mocht blijken te zijn op het moment dat de AFM aangeeft dat huisartsen niet mogen adviseren of aanbieden, zonder dat zij over een WFD-vergunning beschikken.
Geruststellende gedachte
Tot slot de laatste redenering dat tussenpersonen zullen afhaken; deze kan ik al helemaal niet volgen. De beloning op een basisverzekering is inderdaad ergens tussen de _ 15 en _ 25. Ook andere aanbieders moet het doen voor dezelfde beloning. Als wij een dergelijke beloning ontoereikend zouden vinden, dan zouden wij niet actief zijn op deze markt.
Aan de andere kant zal ook het intermediair in toenemende mate via internet zaken gaan doen en daarbij is het altijd een geruststellende gedacht dat ergens in de regio een kantoor is waar je kunt binnenstappen. Deze geruststellende gedacht kan een internetbedrijf dat via een site verzekeringen gaat verkopen niet bieden.
Solidariteit
Het tweede punt dat ik hier nog even graag wil meegeven, is het feit dat Hoogervorst in de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel heeft aangegeven dat hij het niet wenselijk acht dat een individueel verzekerde gaat meebetalen aan de zorgverzekering van een collectieve verzekerde bij dezelfde verzekeraar. Op dit moment is het al duidelijk dat meerdere verzekeraars, waaronder ONVZ, zich schuldig maken aan dergelijke praktijken. Hoezo solidariteit in de zorg? Het schrappen van artikel 18 lid 4 van de zorgverzekeringswet is waarschijnlijk een agendapunt, zodra de toezichthouder de minister kan informeren omtrent de kruissubsidie.
Het vervallen van dit artikel in de wet is juist een kans voor assurantietussenpersonen om op het gebied van de keuze van een zorgverzekering zijn waarde te bewijzen, zonder dat hij van alle kanten aanbiedingen voorbij ziet komen die als gevolg hebben dat wat hij moet verkopen onevenredig duur als gevolg van de kruissubsidie.
Als de minister een streep gaat halen door de kruissubsidie dan kan juist een tussenpersoon zijn toegevoegde waarde bewijzen op het moment dat hij zich als goede en onafhankelijke adviseur gaat profileren. Wij zien als assurantiekantoor geen bedreigingen. Sterker nog, naar de toekomst toe zijn er geweldige kansen voor het intermediair. Juist op het gebied van zorgverzekeringen. Bij de mensen zijn er heel veel vragen over de basisverzekeringen. Het vinden van informatie alvorens een keuze te maken, is een hele opgave en dit ondanks de vele internetsites. Een goed assurantiekantoor kan zijn toegevoegde waarde juist bewijzen bij deze lastige keuze waar een consument mee te maken heeft.
Van mijn kant heb ik niet de intentie om u op andere gedachten te brengen. Wel heb ik de intentie om u mee te geven dat er ook anders denkenden zijn in deze wereld die vanuit hun kennis en ervaring een heel andere kijk hebben op dit dossier dan de uwe.”
Roderik Rietsema,
Veenhuizen

Reageer op dit artikel