nieuws

‘Werkwijze verzekeraars rond employee-benefits schiet tekort’

Archief

De wijze waarop verzekeraars inspelen op de markt voor employee-benefits (EB) laat te wensen over. Maatschappijen trekken de één-loket-gedachte te veel naar zichzelf toe en bieden te weinig ondersteuning.

Dat concludeert de werkgroep Employee Benefits van de NVA, na een onderzoek onder 171 NVA-kantoren. Bijna de helft van de NVA-leden is expliciet ontevreden over de werkwijze van de verzekeraars. Bij de grote kantoren (jaarprovisie meer dan f 2,4 mln) ligt dat percentage zelfs op 65%.
Eén loket
Belangrijk pijnpunt is volgens de NVA-leden dat de maatschappijen te veel kiezen voor de benadering van een totaalpakket en daarmee de één-loket-gedachte naar zichzelf toetrekken. Des te opvallender zijn de conclusies die de NVA-werkgroep trekt uit een enquête onder dertien grote intermediairmaatschappijen. Daarin stellen de verzekeraars juist dat zij het intermediair zien als het ene loket voor de werkgever.
Verder stellen de verzekeraars in de vorm van personal-benefits-statements de nodige ondersteuning te bieden aan het intermediair. “In de praktijk wordt echter maar in beperkte mate ondersteuning geboden”, concludeert de NVA. “Verzekeraars werken veel te veel productgericht in plaats van concept- of klantgericht.”
Automatisering
Zowel verzekeraars als het intermediair zijn van mening dat specialistisch personeel én een goede automatisering de sleutelfactoren zijn voor succes in de EB-markt. De bestaande automatiseringssystemen zijn echter niet geschikt om in te spelen op de ontwikkelingen in de EB-markt. De NVA adviseert de systeemhuizen om hun pakketten geschikt te maken voor employee-benefits, danwel een koppeling tot stand te brengen met één van de EB-softwarepakketten.
De NVA-werkgroep EB geeft in het rapport ook een beschrijving van een viertal softwarepakketten, van Raet Personele Systemen (Amersfoort), Employee Benefits Support Groep (Veenendaal), Informatikum Services (Gouda) en Cens Services (Gouda).
Verder maakt het rapport melding van een initiatief van de systeemhuizen Anva, ACT, Cava, ASN en CCS om te komen tot een interface waarmee vanuit de administratiesystemen gegevens kunnen worden overgenomen in de EB-pakketten en andersom. Daarvoor is contact gezocht met Informatikum en EBSG, maar ook andere systeemhuizen kunnen nog in het project participeren. Doel is wildgroei in bilaterale softwarekoppelingen te voorkomen.
Verder beveelt de NVA aan het Assurantie Data Netwerk met het oog op employee-benefits uit te bouwen.
Accountants
De werkgroep EB brengt in het rapport ook verslag uit van de gesprekken met een viertal accountant-organisaties (Noab, SRA, Nivra en Novaa) over het onderwerp employee-benefits. Volgens de werkgroep is samenwerking met accountants voor een goede relatie met de werkgever en een goede invulling van het EB-concept noodzakelijk. Ook wordt het intermediair in overweging gegeven de salarisadministratie voor werkgevers zelf te gaan uitvoeren, danwel samen te gaan werken met een administratiekantoor.
De werkgroep adviseert de NVA-leden om de EB-activiteiten in een aparte rechtsvorm onder te brengen. Daarvoor geeft zij een aantal argumenten:
btw-motief: het vervaardigen van personal benefits statements, loonadministratie en advieswerk op uurbasis zijn btw-plichtige activiteiten;bedrijfseconomisch motief: opbrengsten en lasten zijn goed te volgen;partnermotief: voor het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten met andere ondernemingen;aansprakelijkheidsmotief: beperking van het risico.marketingmotief: voor aparte profilering van EB-activiteiten.Volgens NVA-bestuurslid Frank de Jong fungeert het EB-rapport als een spiegel voor de NVA-leden. “De vijf mensen uit de werkgroep zijn zelf al professioneel met employee-benefits bezig. In feite helpen ze met dit rapport hun concurrenten op weg.”
Het EB-rapport wordt ter beschikking gesteld aan alle NVA-leden. Daarnaast zal het decembernummer van het NVA-tijdschrift Reflector volledig gewijt zijn aan het onderwerp. Niet-leden kunnen het rapport ook bestellen, bij de afdeling Beleidszaken van de NVA, tel. 033-463.14.14. Het rapport kost f 95.

Reageer op dit artikel