nieuws

Werkmaterieel

Archief

De schade door diefstal van werkmaterieel bedraagt jaarlijks naar schatting _ 50 mln. Reden voor het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van werkmaterieel om de registratiesystemen op elkaar aan te sluiten en de informatie elektronisch beschikbaar te stellen aan verzekeraars, politie en RDW.

Riss
Riss, de autoruitserviceformule van Tece Unipart, heeft een nieuw netwerk opgezet dat inmiddels ruim negentig vestigingen telt. Deze servicepunten zijn een aanvulling op de bestaande mobiele 24-uurs service van Riss. Naast autoruitschadeherstel houden de servicepunten zich bezig met carrosserieschades.
Groene kaart
TVM laat voortaan de geldigheidsduur van de groene kaart en de Personal Assistance Card parallel lopen aan de contractduur van de verzekering. Dit voorkomt het jaarlijks actualiseren van deze documenten. Daarnaast heeft TVM de polisvoorwaarden voor de vrachtauto- en de bestelautopolis uitgebreid met een indexclausule: de premie wordt jaarlijks aangepast aan de prijsindex van het CBS.
Concurrentiepositie
Het voorstel tot wijziging van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigenverzekering, dat voortvloeit uit de vijfde Europese WAM-richtlijn, ligt nu bij de Tweede Kamer. Het voorziet in een verhoging van de verzekerde bedragen per gebeurtenis. Er is niet gekozen voor een bedrag per slachtoffer, omdat dat tot verzekeringsproblemen kan leiden en mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van Nederlandse touroperators.
Internetverkoop
Het aantal online verkochte schadeverzekeringen van ABN Amro is de afgelopen drie jaar verviervoudigd, blijkt uit een bijdrage van directeur Remko Dur in de jongste nieuwsbrief van IG&H. In een effectieve internetwinkel zijn ‘call-me-now’, chatsessies en de mogelijkheid om een afspraak met een adviseur te maken, essentiële bouwstenen, aldus Dur.

Reageer op dit artikel