nieuws

Werkgroep wil inzetbaarheid verzekeringsmensen vergroten

Archief

De Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid, een werkgroep met afgevaardigden van vakorganisaties en verzekeraars, is gestart met een bewustwordingscampagne om de inzetbaarheid van werknemers in de verzekeringsbranche te vergroten.

Onder de titel ‘De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid’ moet gedurende de looptijd van de huidige cao bij werkgevers en werknemers een cultuuromslag worden bewerkstelligd, om de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt te kunnen opvangen.
Bij het Verbond zullen themamiddagen en workshops worden georganiseerd voor management, P&O-functionarissen en ondernemingsraden van de aangesloten verzekeraars en tegen het einde van dit jaar zal een speciale internetsite worden gelanceerd met informatie over dit onderwerp.
“De branche heeft behoefte aan goed opgeleide en breed inzetbare werknemers en dat maakt het noodzakelijk om arbeidsprocessen flexibeler te maken”, aldus de werkgroep.

Reageer op dit artikel