nieuws

Werkgroep rapporteert nog dit jaar over fiscale behandeling pensioenen

Archief

Staatssecretaris Vermeend van financiën heeft onlangs de Werkgroep Fiscale Behandeling Pensioenen ingesteld. De eerste rapportage van de werkgroep wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht, aldus het ministerie van financiën.

De werkgroep heeft de opdracht te onderzoeken welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn in de fiscale behandeling van aanvullende oudedagsvoorzieningen en daarmee samenhangende fiscale regelingen, met het oog op de vraag om flexibilisering en individualisering.
Op basis van haar bevindingen kan de werkgroep aanbevelingen en voorstellen doen tot aanpassing van de criteria die thans gelden voor het fiscaal begunstigen van aanvullende oudedagsvoorzieningen en voor de daarmee samenhangende fiscale regelingen.
Ontwikkelingen
De werkgroep houdt bij haar onderzoek rekening met de ontwikkelingen op het terrein van de oudedagsvoorzieningen zelf, zoals flexibilisering, individualisering, demografische ontwikkelingen e.d. en betrekt daarbij met name ook de economische aspecten (arbeidskosten, functioneren van markten, koopkracht), mede in een internationaal perspectief.
De werkgroep bestaat uit fiscalisten en pensioendeskundigen uit de praktijk en uit de wetenschappelijke wereld en verder uit vertegenwoordigers van ministeries. Voorzitter is mr D. Witteveen van het ministerie van financiën.
De leden hebben zitting in de werkgroep op persoonlijke titel. Toch valt het op dat er niemand in de werkgroep zit, die verbonden is aan de Verzekeringskamer.
Volgens de staatssecretaris zouden de fiscale mogelijkheden tot versoepeling van de pensioenregeling volgend jaar al verruimd kunnen worden.
Vermeend en Van Zijl hebben als leden van de ‘oude’ Tweede Kamer in de PvdA-fractie een concept initiatiefwetsontwerp opgesteld voor flexibilisering van pensioenen. Dit is wel gepubliceerd maar niet bij de Tweede Kamer ingediend.
Leden werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Mr D. Witteveen, voorzitter (financiën), mr W. Klaassen (VNO), drs C. Driessen (FNV), G. Smittenaar (NN), Mr H. van Dalen (sociale zaken en werkgelegenheid), P. van Yperen (actuaris, Towers Perrin), dr P. Kavelaars (Deloitte & Touche Belastingadviseurs en Erasmus Universiteit), prof. dr L. Stevens (fiscale economie, Eramus Universiteit), prof. dr E. Lutjens (pensioenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam), mr W. Mooij, directeur levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars, drs J. Tamerus (pensioenfonds PGGM), G. Hansum (Akzo), drs J. Flikweert (sociale zaken en werkgelegenheid), mr J. Slijpen (financiën), mr D. Witteveen (financiën), mevrouw mr B. Dijkerman (financiën).

Reageer op dit artikel