nieuws

Werkgevers willen ‘opt-in’ voor zorgpremie-aw

Archief

In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel moeten werkgevers de kans krijgen om via werkgeverscollectiviteiten geen premiebijdrage aan de algemene kas te hoeven betalen

Dit heeft het VNO-NCW aan de Tweede Kamer en aan minister Hoogervorst geschreven.  De werkgevers voelen er weinig voor om straks op te draaien voor 50% van alle zorgkosten. “We draaien op voor de helft van alle kostenstijgingen die in de toekomst plaatsvinden terwijl die voornamelijk voortkomen uit de toenemende vergrijzing en toenemende medisch-technische mogelijkheden.” De werkgevers ‘doen het voorstel voor een ‘opt-in’ voor werkgevers met een collectief contract. “De werkgever betaalt zijn premiedeel voor de collectiviteit dan niet aan de centrale kas maar aan de verzekeraar. Met deze opzet komt de vereveningssystematiek niet in gevaar en behoudt de werkgever een relatie met de kosten. De ‘opt-in’ biedt ook soelaas voor de vrees van de overheid dat verzekeraars met collectiviteiten de krenten uit de pap vissen.”

Reageer op dit artikel