nieuws

“Werkgevers moeten stress op het werk aanpakken”

Archief

Meer dan de helft van de Britse werknemers is van mening dat werkgevers meer werk moeten steken in het verbeteren van de werkomstandigheden

Een nog grotere meerderheid vindt dat werkgevers meer maatregelen moeten treffen om de werkdruk en de daarmee gepaard gaande stress bij werknemers te verminderen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat in Groot-Brittannië op jaarbasis ruim 1,5 miljoen werkdagen verloren gaan als gevolg van verzuim door stress. Dit is 11% van alle verzuimoorzaken en kost het Britse bedrijfsleven € 1,8 mld per jaar. Volgens de werkgevers is slechts de helft van het stressverzuim terecht.

Reageer op dit artikel