nieuws

Werkgevers lopen nog niet hard om WGA privaat te verzekeren

Archief

Bij 38% van de bedrijven zijn ‘gemaksredenen’ doorslaggevend om bij het UWV te blijven en om niet zelf risicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te worden. Dit blijkt uit onderzoek van MarketConcern in opdracht van MKB Nederland en Delta Lloyd.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de keuze om zelf risicodrager voor de WGA te worden of om bij het UWV te blijven, 37% van de mkb-bedrijven dit zelf uitzoekt. De accountant mag in 20% van de gevallen adviseren en de tussenpersoon adviseert bij 16% van de bedrijven. Bij 38% van de bedrijven zijn ‘gemaksredenen’ doorslaggevend om bij het UVW te blijven, gevolgd door onvoldoende voordelen (17%), onbekendheid met verzekeringsoplossingen (15%) en onbekendheid met WGA-wetgeving (12%). De assurantieadviseur komt weliswaar pas op de derde plaats als het gaat om advisering over de ze complexe materie, maar uiteindelijk blijkt hij wel het meest bepalend voor de werkgever in de keuze voor WGA-eigenrisicodragerschap, namelijk voor 42%.
Stijging
Ruim een kwart (26%) van de mkb-bedrijven is op dit moment verzekerd voor het eigen risico WGA. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van 2006, maar het aantal bedrijven dat een aanvraag indient, neemt gestaag af. Per 1 januari hebben 9.000 bedrijven een aanvraag voor eigenrisicodragerschap ingediend, 7.000 daarvan zijn gehonoreerd. In totaal hebben nu bijna 91.000 bedrijven een WGA eigenrisicoverzekering.
Van de groep mkb’ers die bij de uitvoeringsinstelling UWV is gebleven, heeft tweederde wel naar de mogelijkheid van uittreding gekeken. Van de ondernemers die wel hebben gekozen voor eigenrisicodragerschap is voor 73% het premievoordeel bij de verzekeraar een belangrijk element. Voor 60% is de stabielere premie bij de verzekeraar ten opzichte van het UWV belangrijk tot zeer belangrijk, 52% noemt de betere re-integratieondersteuning door verzekeraars. Ruim 64% vindt het belangrijk om WGA ER en verzuimverzekering bij één partij onder te brengen.
Van de mkb-ondernemers die nu al eigenrisicodrager zijn, heeft 72% het aan de verzuimverzekering gekoppeld. Nog altijd heeft 20% van het mkb overigens geen verzuimverzekering.
Vijfde speler
Delta Lloyd zegt niet verrast te zijn door de toename van het aantal WGA-eigenrisicodragers . “Het is weliswaar nog altijd een complexe materie, maar we zien wel dat de WGA ER-markt langzaam volwassen wordt. Na een voorzichtig begin zien we dat ook steeds meer tussenpersonen actief worden op deze markt. Wij verwachten dat het aantal ondernemers dat kiest voor WGA ER de komende jaren verder toeneemt, ook vanwege het kabinetsvoornemen om de WGA volledig te privatiseren”, aldus Berend-Jan de Leeuw, directeur Verzekeringscentrum Inkomen van Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel