nieuws

‘Werkgever moet deel worden van keten’

Archief

Het Standaardisatie-instituut Sivi wil komend jaar een eerste stap zetten om de in gang gezette ketenintegratie door te trekken naar werkgevers. Verder wil het instituut standaarden voor schadeafhandeling ontwikkelen.

“Als Sivi zijn we goed op weg”, zegt Sivi-directeur Hubert Voskuijl. “Dat wat wij hebben afgesproken te doen voor het einde van dit jaar, gaan we halen. We hebben een brainstormdag gehad en daar zijn ook weer een aantal zaken naar voren gekomen. Deze moeten echter nog wel aan het bestuur voorgelegd worden.”
Een van de zaken die komend jaar aangepakt gaan worden, is het ontwikkelen van standaarden voor de schadeafhandeling. “Dat is iets waar alle partijen baat bij hebben. Dat gaat in 2005 in ieder geval gebeuren.”
Ketenintegratie zoals die nu in de verzekeringsbranche is geregeld loopt van de verzekeraar naar de tussenpersoon en terug. “Vanuit tussenpersonen is nu het verzoek gekomen deze keten te verlengen naar werkgevers. En dan gaat het vooral om zorgproducten. Het streven is om dat komend jaar op te pakken.” Nog een traject dat loopt is de co-assurantiemarkt. “Daar moeten wij zorgen dat we niet uit elkaar groeien, maar dat we gaan streven naar één systeem”, aldus Voskuijl.
Kosten
Tussenpersonen betalen mee aan de ketenintegratie. In het Sivi zijn tarieven afgesproken, afhankelijk van de grootte van het assurantiekantoor. Daarnaast betaalt de tussenpersoon aan de systeemhuizen een bedrag, eenmalig of via onderhouds- en licentiekosten.
Met reacties van tussenpersonen dat de GIM-koppeling eigenlijk in het onderhoudscontract van de systeemhuizen zouden moeten zitten, kan Voskuijl niet veel. “Wij zijn uiteraard op de hoogte dat systeemhuizen daar een bedrag voor rekenenen en dat is ook niet zo vreemd. Als Sivi kan ik mij daar echter niet mee bezighouden. Dat is beleid van de systeemhuizen. Als tussenpersonen op die gronden de GIM-koppeling niet afnemen, dan zou dat een rem op de ketenintegratie kunnen zijn. Maar ik ben van mening dat de markt zichzelf reguleert. Als je niet aanhaakt, houdt het op.”
Sivi heeft wel overleg met de verzekeraars over de kosten van ketenintegratie. “Er is sprake van geweest dat verzekeraars een bedrag in rekening wilde brengen per contactmoment. Daarover is nu volgens mij overeenstemming bereikt.”

Reageer op dit artikel