nieuws

Werkgever mag provisie eenzijdig verlagen

Archief

Eenzijdige provisieverlaging door de werkgever is volgens de rechtbank van Utrecht toegestaan. De rechtbank deed deze opvallende uitspraak in een geschil tussen een accountmanager en diens werkgever, een verzekeringsmaatschappij.

Gemiddeld hadden de accountmanagers een salaris dat voor 70% bestond uit een vast salaris en voor 30% uit een variabel salaris. Door bijzonder omstandigheden werd het variabele deel echter steeds groter. De maatschappij wilde hierop eenzijdig de provisieregeling voor de accountmanagers verlagen.
Vraag was of de werkgever dit eenzijdig mag veranderen. De rechtbank heeft hierop bevestigend geantwoord.
Samengevat komt de rechtbank tot het oordeel dat provisie alleen dan een adequate prikkel kan zijn ter beïnvloeding van de prestatie van werknemers, indien er een juiste verhouding is tussen prestatie en beloning. De werkgever heeft een zwaarwegend belang bij het handhaven van een juiste verhouding tussen prestatie en beloning en het handhaven van een redelijke verhouding tussen vast salaris en provisie. Op grond van dit zwaarwegende belang in deze zaak mag de werkgever eenzijdig de provisieregeling veranderen.
Notitie
Het gaat hier om een uitspraak van de rechtbank waaraan niet eenzelfde betekenis mag worden gehecht als een bijvoorbeeld een arrest van de Hoge Raad. Toch is, volgens adviesbureau D&O, de uitspraak van belang. Omdat volgens het bureau het intermediair in de komende tijd met belangrijke veranderingen met betrekking tot beloning zal worden geconfronteerd.
D&O Personele Diensten heeft over deze problematiek een notitie geschreven. Hierin is de volledige uitspraak van de rechtbank opgenomen met commentaar. Verder wordt in de notitie aangegeven wat in het algemeen de mogelijkheden zijn om bestaande arbeidsovereenkomsten eenzijdig te wijzigen.
Meer informatie: telefoon 033-258.04.60.

Reageer op dit artikel