nieuws

Werkgever 55% aansprakelijk voor rokend asbestslachtoffer

Archief

De Hoge Raad heeft een asbestbedrijf deels aansprakelijk gesteld voor de dood van een werknemer die in 2000 aan longkanker is overleden, ook al heeft de man minstens 28 jaar gerookt.

De fabrieksarbeider werkte van 1964 tot 1979 bij het asbestververwerkende bedrijf Nefalit in Goor, toen nog Asbestona geheten. Als hij in 2000 na een ziekbed van drie jaar aan longkanker overlijdt, zonder voorafgaande asbestose, stellen zijn erfgenamen de werkgever aansprakelijk.
Omdat de man 28 jaar stevig heeft gerookt, wees de werkgever de aansprakelijkheid af. Ook bestreed het bedrijf dat het niet voor voldoende veiligheid op de werkplek gezorgd zou hebben. Bovendien zouden volgens het bedrijf voor 1997 de gevolgen van blootstelling aan asbest nog niet onomstreden zijn vastgesteld.
Een deskundige, professor Smid, stelde voor de rechtbank in Almelo dat de kans op longkanker stijgt met 1% per ‘vezeljaar’, ongeacht de rookgewoontes. De kans dat de longkanker door asbest is veroorzaakt, schatte hij op 55%. Het hof baseerde zijn vonnis op deze berekening en stelde de werkgever voor 55% aansprakelijk.
De Hoge Raad heeft dit vonnis in cassatie bekrachtigd: Nefalit is veroordeeld tot een vergoeding van 55% van de materiële en immateriële schade. Op dezelfde dag veroordeelde de Hoge Raad een andere werkgever, het asbestverwerkende bedrijf Eternit eveneens uit Goor, voor 65% aansprakelijk voor de longkanker van een werknemer. De man, geen roker, werkte van 1961 tot 1975 als asbestmenger bij het bedrijf en overleed in 1984 aan longkanker, zonder voorafgaande asbestose.
Verzekeraars
De Hoge Raad doet in zijn conclusie bij de eerste zaak overigens nog een aanbeveling om het tij te keren in het toenemende aantal aansprakelijkheidsclaims. Volgens de procureur-generaal zouden verzekeraars hierin een rol kunnen vervullen door bij bedrijven meer preventieve maatregelen af te dwingen. “Wanneer dat tijdig en adequaat gebeurt, is de kans op civielrechtelijke aansprakelijkheid mijns inziens niet zo groot.”

Reageer op dit artikel