nieuws

Werkenden kosten minder INT = Een WAO’er maakt drie keer zoveel

Archief

ziektekosten als iemand in loondienst. Dit heeft minister Borst meegedeeld in verband Kamervragen over ziekenfonds OZB.

Sinds begin vorig jaar krijgen ziekenfondsen meer geld uit de centrale kas voor werknemers dan voor bijvoorbeeld WAO’ers. Het ziekenfonds OZB dat uitsluitend de werknemers van Akzo Nobel omvat, zegt daardoor jaarlijks zo’n f 6 miljoen minder te krijgen. OZB vindt de verdeelsleutel onjuist en trachtte dit te onderbouwen met een rapport van de hand van de statisticus prof.dr. Sikkel. In antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Dankers (CDA) heeft Borst gezegd dat uit het rapport niet blijkt dat de verdeelsleutel onjuist is. In ieder geval is ze niet van plan de verdeelsleutel te wijzigen. Dat OZB minder geld krijgt, sluit volgens Borst aan op de kostensituatie: werknemers en vutters maken minder medische kosten dan anderen. Borst: “Zo bedragen voor de leeftijdsgroep 35-44 jaar de gemiddelde kosten voor loondienst en vut f 747, terwijl de gemiddelde kosten voor de groep AOW f 890 bedragen, voor de groep ANW/WW f 901, en voor de groep WAO f 2.219.”

Reageer op dit artikel