nieuws

‘Werkbaar compromis’ tussen koepels en SNS Regio Bank

Archief

SNS Regio Bank heeft alsnog ingestemd met het compromisvoorstel van de coalitie (NBVA, NVA, VVHN, VAS en CVB Adviesraad) om (toekomstige) bank- en pensioenspaarproducten uit te sluiten van de exclusiviteitbepalingen.

De koepelorganisaties NBVA, NVA en VVHN zijn blij met deze wending van SNS Regio Bank. Desalniettemin vinden zij dat onafhankelijk advies ook voor simpele spaarproducten een onmisbare waarde is in de financiële dienstverlening. “De exclusiviteit voor adviesgevoelige producten, het heetste hangijzer, is er uit”, zegt Joerie van Looij van NBVA. “Maar eigenlijk vinden we dat geen enkele exclusiviteit past binnen onafhankelijk advies. Dit is dan ook meer een werkbare oplossing voor het intermediair.”
Recent heeft Europees Commissaris Charlie McGreevy nadrukkelijk bevestigd in het groenboek Retail Financial Services hoe belangrijk vrijheid van keuze voor de consument is. In dat licht zullen NBVA, NVA en VVHN nog eens nader stilstaan bij de vraag in hoeverre ook voor eenvoudige spaarproducten aan deze vrijheid van keuze voor de consument tegemoet kan worden gekomen.

Reageer op dit artikel