nieuws

Wereldwijd registratiesysteem technische schades van start

Archief

In Den Haag is vorige week een wereldwijd meldnet voor technische schade-objecten in gebruik genomen. Dit registratie- en informatiesysteem voor schade-experts, consultants en onderzoeksinstituten is gedoopt Damage Information Network, kortweg DamNet. Doelstelling: door kennisuitwisseling efficiënter kunnen werken en vooral een inspiratiebron voor preventie vormen.

Het initiatief voor dit systeem is genomen door de European Survey Group (ESG), een groep van tien internationale expertisebureaus uit verschillende landen. Tot de participanten van het eerste uur behoren expertisebureaus uit elf Europese landen. Behalve ESG zijn het Duitse onderzoeksinstituut RWTÜV en het Nederlandse automatiseringsbedrijf Opsys betrokken bij de opzet van DamNet.
Dubbel werk
DamNet wijst er op, dat het niet doelmatig is om telkens opnieuw het wiel uit te vinden. En toch lijkt dat in veel gevallen de situatie als het gaat om de onderzoeken naar technische schadegevallen. “Vanwege het ontbreken van uitwisselingsmogelijkheden van expertise, werd veel onderzoek deels of geheel dubbel gedaan.”
Niet alleen kan dit registratie- en informatiesysteem leiden tot het vermijden van dubbel werk, het kan ook uitgroeien tot een belangrijk instrument om preventief op te treden tegen structurele schade. Tevens kent het netwerk een mailfunctie, met behulp waarvan bijvoorbeeld oproepen kunnen worden geplaatst aangaande gestolen jachten, etc.
Praktijkvoorbeeld
In de zomer van 1993 doet zich op een Nederlands vissersschip een krachtige explosie voor. De ravage is groot. De machinekamer lijkt getroffen te zijn door een scherfgranaat. Door het ongeval raakt de machinist van het schip ernstig gewond. Vanwege deze ernstige gevolgen zijn veel instanties betrokken bij het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De arbeidsinspectie, de fabrikanten van motor en turbo-charger en een aantal onderzoeksinstituten werpen zich op de zaak. De verschillende partijen komen tot een eensluidende conclusie. Omdat de machinist werd aangetroffen met een oliekan, wordt er vanuit gegaan dat er olie in de lucht-inlaat van de turbo-charger is gekomen. Door de hoge temperatuur en de hoge druk zou een explosief mengsel zijn ontstaan, met alle gevolgen van dien. Gegevens over eventuele soortgelijke schadegevallen zijn niet bekend, zodat met deze conclusie de verschillende onderzoeken worden afgerond. Korte tijd later wordt de schade-expert die bij het onderzoek betrokken was, opnieuw geconfronteerd met een vermeende explosie in de machinekamer van een vissersschip. Bij dit ongeval doet zich geen persoonlijk letsel voor. De expert constateert tot zijn verrassing, dat ook bij dit ongeval een turbo-charger van hetzelfde type in het geding is. Omdat er op het moment van het ongeval geen olie in de buurt is, wordt de eerder aangenomen oorzaak direct verworpen. Door combinatie van beide schadegevallen wordt al snel duidelijk, dat de oorzaak van het ongeval niet van buiten kwam, maar van binnen. Het was een constructiefout die tot deze ernstige gevolgen leidde. Een onderdeel van de turbo-charger bleek van een te zwak materiaal. Uiteindelijk was er een derde ongeval voor nodig om de fabrikant te overtuigen, dat een constructiefout inderdaad de oorzaak was. De praktijk van elke schade-expert leert, dat toevalligheden als deze zich slechts hoogst zelden voordoen. Technische installaties vinden hun weg over de gehele wereld. Aan elkaar gerelateerde gevallen kunnen dus door experts op totaal verschillende plaatsen worden behandeld, met als gevolg dat veel identieke onderzoeken vaak meerdere malen worden uitgevoerd. Binnen de ESG, die werd opgericht in 1989, wordt al jaren aan informatie-uitwisseling gedaan, veelal tijdens informele bijeenkomsten. Initiatiefnemer van de ESG was destijds de IJmuidense expert op scheeps- en werktuigkundig gebied G.H. Arntz.
Coöperatie-principe
De filosofie van DamNet is gebaseerd op het coöperatie-principe: alleen bedrijven en instellingen die hun gegevens op het netwerk aanbieden, kunnen het systeem bevragen. Daarbij wordt veel zorg besteed aan de bescherming van de bedrijfsbelangen van de abonnees. De getoonde informatie is voor de aanvrager uiterst waardevol, maar zou niets verraden uit de ‘keuken’ van de aanmelder.
De praktijk
Periodiek (één keer per dag of één keer per week) melden de abonnees hun actuele schade- en onderzoeksgegevens in het systeem aan. Omdat het hier gaat om een internationaal netwerk gebeurt dat in het Engels. De gegevens worden systematisch geregistreerd in een aantal gerubriceerde velden. DamNet bevat drie categorieën van gegevens: het onderzoekstype, het object en de gegevens van de betreffende schade.
Als een expert met een zaak bezig is en bepaalde informatie wil hebben, kan hij hiertoe de DamNet-computer raadplegen en op basis van zeven zoekcriteria vergelijkbare schadegevallen traceren. De initiatiefnemers hopen verzekeraars dermate te overtuigen van de kracht van het netwerk, dat zij op hun beurt schade-experts zullen stimuleren deel te nemen aan DamNet. DamNet International is gevestigd aan de Parkweg 27, 2585 JH Den Haag, tel. 070 – 350.75.85 (R. Verhoog).
Eventuele structurele constructiefouten, bijvoorbeeld aan schepen, kunnen sneller worden opgespoord.

Reageer op dit artikel