nieuws

Wel interesse, maar nog geen aanmelding voor Extramij

Archief

Vanuit de pensioenfondsenwereld is nog geen concrete aanmelding gekomen voor deelname aan Extramij, de door Reaal geïnitieerde verzekeringsmaatschappij voor en door pensioenfondsen.

Uit een onderzoek (in januari) bleek dat pensioenfondsen geïnteresseerd zijn in Extramij en de bijbehorende activiteiten. J.C. Verheij, vice-voorzitter van de raad van bestuur van Reaal, erkent dat er nog geen concrete aanmeldingen voor samenwerking en/of participatie zijn geweest.
Verheij wijt dit ondermeer aan de beslissing van staatssectretaris Linschoten om pensioenfondsen individuele aanvullende voorzieningen te laten treffen bínnen de pensioenregeling. “Hierdoor valt automatisch een aanleiding tot samenwerking weg. De invoering van de ANW was een heel goede aanleiding geweest. Nu is de druk er een beetje af”, aldus Verheij.
Toch blijft er voldoende aandacht vanuit de pensioenwereld voor Extramij. “De gedachte is door pensioenfondsen met sympathie begroet”, weet Verheij uit persoonlijke contacten. Daarnaast wordt Reaal gesterkt door het feit dat diverse fondsen offertes aanvragen bij Extramij voor ZW- en ANW-verzekeringen en voor pensioenspaarregelingen. Aan het ambitieniveau van het juridisch nog niet bestaande Extramij wordt dan ook niet getornd.

Reageer op dit artikel