nieuws

Weinig verrassingen bij aanvulling WFD-diploma’s

Archief

Het eind vorig jaar gepubliceerde overzicht van gelijkstellingen WFD- diploma’s kent weinig verrassingen. “Opleidingen waar vanuit de branche commentaar op was, staan er niet in”, zegt Paul Oostdam namens het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

“Zo komt in de lijst bijvoorbeeld wel Instituut Ecabo voor met de modules Schade en Consumptief krediet, maar niet de module Levensverzekeringen waar de branche de nodige vraagtekens bij had geplaatst.”
Bij deze lijst gaat het om getuigschriften die ook voldoen aan de deskundigheidsvereisten van de WFD, naast de diploma’s die in bijlage 11 van het Besluit Financiële Dienstverlening (BFD) worden opgesomd en de lijst die door de minister (van Financiën) op 20 oktober officieel is bekrachtigd.
De situatie bij het intermediair is nu zo dat de voorlopige vergunninghouder voor 1 oktober 2007 moet voldoen aan de deskundigheidsvereisten van de WFD. Dat kan bijvoorbeeld doordat hij beschikt over één of meer van de nieuwe WFD-diploma’s of over een in het verleden behaald diploma dat is gelijkgesteld is aan de nieuwe diploma’s. Deze diploma’s zijn dus te vinden in bijlage 11 van het BFD.
Doorlopend proces
“De lijst met gelijkgestelde diploma’s zal in de toekomst nog verder worden aangevuld”, zegt Paul Oostdam. “Een deel ligt nog ter beoordeling in de boezem van de CDFD De aanvullingen zullen dus nog blijven doordruppelen, terwijl er aan de andere kant ook een lijst zal komen van diploma’s die niet zijn erkend.” De huidige aanvullende lijst (zie deze pagina) is overigens niet definitief, maar moet nog door de minister van Financiën worden bekrachtigd.

Reageer op dit artikel