nieuws

‘Weinig reispolissen afgesnoept van intermediair’

Archief

‘Weinig reispolissen afgesnoept van intermediair’

25 JAAR TERUG 1983
Postgiro/RPS maakte begin 1983 cijfers bekend over de oogst van de prille verzekeringsactiviteiten in de zomer van 1982. Het overheidsbedrijf was destijds, in weerwil van een heuse protestdemonstratie van het intermediair op het Binnenhof, begonnen met de verkoop van reisverzekeringen. Volgens Postgiro was er maar weinig onder de duiven van het intermediair geschoten.
Van de 50.000 verkochte polissen ging het in de meeste gevallen om vakantiegangers die voorheen zo’n polis aanschaften bij ANWB/Unigarant, aldus Postgiro, en zat er ook een ‘klein stukje’ nieuwe markt bij. “Minder dan 10% kwam van mensen die gewend waren de reisverzekering bij een assurantietussenpersoon te sluiten.”
De verantwoordelijke staatssecretaris, Scherpenhuizen, berichtte de Tweede Kamer dat de bemiddelingsactiviteit reeds in het eerste jaar kostendekkend was. Hij onderstreepte dat er géén sprake was van interne subsidiëring bij het overheidsbedrijf. “De kosten en opbrengsten van de reisverzekeringsactiviteiten worden binnen Postgiro/RPS afzonderlijk geregistreerd. Behalve de kosten van de afdeling Reisverzekeringen in Leeuwarden zelf, worden ook alle kosten van andere afdelingen die op enigerlei wijze bij dit product zijn betrokken, doorbelast”, schreef Scherpenhuizen.
Erkenningsregeling
Er werd 25 jaar geleden serieus werk gemaakt van een nieuwe erkenningsregeling voor beveiligingsbedrijven. Daarin werd een belangrijke rol gespeeld door het TBBS (Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie). Directeur Wessels kondigde de komst van die nieuwe regeling aan bij de opening van de vernieuwde behuizing van zijn bureau in Baarn.
Het TBBS, dat ressorteerde onder het Verbond van Verzekeraars, kende sinds 1 juli 1977 een erkenningsregeling voor beveiligingsbedrijven. Nu wilde het bureau samen met twee organisaties uit de beveiligingsbedrijfstak, Uneto en NVOB, een instantie in het leven roepen die door hen gedrieën gedragen zou worden.
Afkoop
In het begin van de jaren tachtig speelden de verslechterende economische omstandigheden een belangrijke rol in de toename van het aantal klachten bij de Ombudsman Levensverzekering. Dit bleek vooral uit de klachten die betrekking hadden op de afkoopwaarde. In de periode van 15 september 1981 tot 15 september 1982 had de Ombudsman in deze categorie 102 klachten afgehandeld. Een derde van de betrokken verzekerden had in de klachtbrief de reden tot afkoop vermeld. Beëindiging vond in 31% van de gevallen plaats op grond van “persoonlijke omstandigheden” en bij 21% werd de premielast te zwaar.
Merkentarief
De Groningse schadeverzekeraar De Drie Provinciën, onderdeel van de later door Aegon overgenomen Nederlandse Verzekeringsgroep (NVG), voerde begin 1983 in de autoverzekering een merkentarief in voor de WA-verzekering.
AM schreef destijds dat De Drie Provinciën, in tegenstelling tot de meeste andere autoverzekeraars, géén onderscheid maakte in de WA-premie tussen auto’s van het zelfde merk en type die door een afwijkende uitvoering een verschillend gewicht hadden. “Een Opel Kadett is een Opel Kadett, of het nu om de standaard- of de luxe uitvoering gaat en of er een benzinemotor of een dieselmotor in zit. We vinden het niet rechtvaardig om dergelijke verschillen in de premie te laten uitkomen”, aldus De Drie Provinciën.

Reageer op dit artikel