nieuws

Weinig overstappers in zorgverzekering verwacht

Archief

Uit een onderzoek van bureau MarketResponse blijkt dat er onder zorgverzekerden weinig animo is om over te stappen naar een andere verzekeraar. Agelopen jaarwisseling stapte 20% van de Nederlanders over. Nu is de verwachting dat slechts 4% overstapt.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna een jaar na de invoering van het nieuwe zorgstelsel Nederland nog maar weinig interesse toont in de basisverzekering. Slechts één op de vijf Nederlanders gaat zich er dit najaar (misschien) in verdiepen. Hiervan verwacht slechts één op de zes over te stappen. Volgens MarketResponse is dat vergelijkbaar met de switch die in het oude ziektekostenstelsel te zien was onder ziekenfondsverzekerden.
Het bedrijf heeft het onderzoek gehouden onder vijfhonderd personen van 18 jaar en ouder. Daarvan geeft 55% aan zich zeker niet te oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Nog eens 24% doet dit waarschijnlijk niet. Als reden wordt enerzijds genoemd de tevredenheid met de huidige verzekeraar en anderzijds het voordeel dat men geniet van een collectief contract. Bij mensen die nu individueel verzekerd zijn, is de intentie om over te stappen hoger dan bij collectief verzekerden
Premie
MarketResponse verwacht verder dat als de premiestijgingen in dezelfde orde van grootte liggen als die van DSW, slechts een kleine groep zal switchen. “Als er wat verschillen zijn in de premiestijgingen of veel werkgevers van collectiviteit veranderen, kan het switcherpcentage oplopen tot 7% à 8%.”, aldus MarketResponse.

Reageer op dit artikel