nieuws

‘Weinig lucht tussen kritiek van VK en voornemens Verbond’

Archief

De Verzekeringskamer (VK) heeft het onderzoek naar de ‘Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1994’ afgerond. Naar verluidt, zijn de conclusies vernietigend voor verzekeraars.

Volgens Levob-topman Bert Lugtigheid, voorzitter van de sector Leven van het Verbond, valt het allemaal wel mee. “De Verzekeringskamer richt zijn kritiek voornamelijk op de inzichtelijkheid van onze producten en op het punt van de afkoopwaarden. Tussen die kritiek en de voornemens die het Verbond heeft met de code ‘Rendement en risico’ en de afkoopwaarden zit weinig lucht.”
Het VK-rapport ligt momenteel voor commentaar bij het Verbond van Verzekeraars, de Consumentenbond, de Ombudsman Leven en het ministerie van Financiën. Het rapport wordt binnen enkele weken, voorzien van adviezen, naar staatssecretaris Vermeend gestuurd. In verzekeraarskringen wordt gevreesd voor politiek ingrijpen naar aanleiding van het VK-rapport. Lugtigheid verwacht niet dat het zover komt. “Zelfregulering is zeer te prefereren. We werken hard om verbeteringen aan te brengen.”
Juichen
Lugtigheid zegt zich in overleg met de intermediairorganisaties NVA en NBvA te buigen over de problematiek van de afkoopwaarden. “En in maart hopen we de eerste module van de nieuwe rendementscode te presenteren. Daarin maken we grote stappen voorwaarts voor wat betreft de voorlichting over rendement en risico van beleggingsverzekeringen. Natuurlijk hebben we daarbij goed geluisterd naar de wensen van de Verzekeringskamer. En ook de Consumentenbond juicht de stappen toe.”
Toch stelt de Consumentenbond nog geen overeenstemming te hebben bereikt met het Verbond over de nieuwe code. De bond vraagt om de introductie van een vaste vergelijkingsmaatstaf in de vorm van het effectieve productrendement. Lugtigheid: “Maar ik blijf benadrukken dat een code over rendement en risico iets anders is dan de verbetering van afkoopwaarden of pure productvergelijkingen. Dat zijn andere trajecten.”

Reageer op dit artikel