nieuws

Weinig fiducie in de AOW

Archief

Vier op de tien Nederlanders verwachten geen AOW meer te krijgen als ze 65 jaar worden. En 45% wordt daar onrustig van.

Het zijn twee uitkomsten van onderzoeken van Zwitserleven respectievelijk Achmea. De pensioenbarometer van Zwitserleven, uitgevoerd door TNS Nipo onder duizend mensen, stelde onder meer vast dat een overgrote meerderheid (83%) de AOW aan de lage kant vindt. Echter, 40% verwacht een verdere achteruitgang.
Desondanks verwacht men wel op 63 jarige leeftijd te kúnnen stoppen met werken. Dit is al drie jaar later dan de ambitie om uiteindelijk op 60-jarige leeftijd te wíllen stoppen.
De Belastingdienst zou de burger ieder jaar moeten voorzien van informatie over de pensioensituatie en de ruimte om belastingvrij bij te sparen. “Het is onduidelijk wat iemand bij pensionering overhoudt. Het uniform pensioenoverzicht is daar een eerste aanzet voor”, concludeert Zwitserleven-topman Marco Keim. “Om dat overzicht goed te kunnen interpreteren, zal een groot deel van de Nederlanders een financieel adviseur nodig hebben.”
Geen aanvulling
Het pensioenonderzoek van Achmea (uitgevoerd door MWM2) leert dat 70% van de bevolking, naast de reguliere pensioenopbouw via de werkgever, geen maatregelen heeft getroffen voor extra aanvullend pensioen. Bijna de helft zegt dat alsnog te gaan doen als er wijzigingen in de AOW plaatsvinden. Verder toont 60% zich voorstander van het vrijwillig doorwerken na het 65e levensjaar.
Extra pensioenopbouw denkt 29% te realiseren via het eigen huis. Tweederde denkt dan aan verkoop ervan en het aanschaffen van een kleiner huis. Eenderde denkt juist de overwaarde te gebruiken door een hogere hypotheek te nemen.

Reageer op dit artikel