nieuws

Weinig belangstelling voor WIA

Archief

Slechts een kwart van de werkgevers wil in 2006 het risico van loonderving bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemers verzekeren.

Het geringe enthousiasme voor WIA-verzekeringen is te verklaren door de onbekendheid met deze ingewikkelde wetgeving. Dit blijkt uit de Zorg-en InkomensverzekeringsMonitor, een jaarlijks onderzoek van het adviesbureau MarketConcern onder 1650 werkgevers.
Van de grote bedrijven, met meer dan honderd medewerkers, zegt 17% onvoldoende op de hoogte te zijn van de WIA. Bij het MKB is dat zelfs 41%. Een krappe meerderheid (57%) van de bedrijven is bereid een bijdrage in de premie te leveren, als de werknemer zich tegen dit risico verzekert. Bij grotere werkgevers heeft slechts eenderde plannen daartoe.
Van degenen die wel een verzekering sluiten, doet ruim 70% dit bij de bestaande verzekeraar. Favoriet zijn Nationale Nederlanden, De Amersfoortse, Interpolis en Achmea.
Arbodiensten
Bijna de helft van de werkgevers vindt in verband met de WIA het voorkomen van lang verzuim de belangrijkste taak van de arbodiensten, zo blijkt uit de Arbodienstenmonitor van MarketConcern.
Het aantal bedrijven dat ondanks het wegvallen van de verplichting (per 1 juli 2005) gebruikmaakt van een arbodienst, is met 82% op vrijwel hetzelfde niveau gebleven. De landelijke arbodiensten hebben slechts 5% marktaandeel verloren. De helft daarvan wordt verklaard doordat werkgevers kozen voor een andere dienstverlener, met name voor verzekeraars.
Van de grote ondernemingen heeft 19% feitelijk gebruikgemaakt van de ‘maatwerkregeling’, waarbij men de verzuimbegeleiding in eigen huis haalt, maar de relatie met de arbodienst laat bestaan. Uit de cijfers blijkt verder, dat als gevolg van de verzuimdaling in Nederland minder een beroep wordt gedaan op de arbodienst.

Reageer op dit artikel