nieuws

Weer minder klachten bij Beroepscommissie WTZ

Archief

Bij de Beroepscommissie WTZ kwamen vorig jaar 140 klachten binnen, dat zijn er dertien minder dan in 2002. Ze gingen vooral over vergoedingen. De commissie deed 42 (36) bindende uitspraken.

In beginsel daalt het aantal klachten bij de Beroepscommissie – die in 1986 werd opgericht bij de invoering van de standaard(pakket)polis – voortdurend. De verzekeraars weten immers door jurisprudentie steeds beter hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen. Door wijzigingen in de WTZ was echter het aantal klachten in de periode 2000-2002 fiks toegenomen, namelijk van 102 naar 150 en meer. Vorig jaar daalde het aantal klachten van 153 naar 140. Van de 140 (153) klachten die de Beroepscommissie in 2003 ontving, werd de meerderheid afgehandeld binnen het ‘voorportaal’; dat wil zeggen door het secretariaat dat een bemiddelende rol speelt. Het ging hierbij om 72 (78) klachten, waarvan er 51 (50) gunstig en 21 (28) ongunstig uitpakten voor de klagers.
De commissie bleek bij 20 (14) klachten niet bevoegd om uitspraak te doen, omdat het om een ziekenfonds- of maatschappijpolis ging, één (1) klacht werd niet behandeld, omdat het conflict onduidelijk was. Verder bleven er 28 (47) klachten over om in 2003 te worden afgehandeld. Van de 140 (153) binnengekomen klachten gingen er 70 (84) over vergoedingen, 26 (21) over acceptatie, 17 (17) over de premie, 13 (17) over de handelwijze van de verzekeraar, 8 (6) over beëindiging van de polis, en 6 (7) over overige kwesties.
Het college deed in 19 (13) van de binnengekomen klachten een bindende uitspraak. Hiervan bleken er 13 (5) gegrond en 6 (8) ongegrond. Tezamen met klachten uit vorige jaren deed de Beroepscommissie 42 uitspraken (bindende adviezen). In het jaarverslag is geen staatje opgenomen van de aard van de bindende uitspraken, wel zijn in een bijlage de uitspraken verkort weergegeven. Die uitspraken gaan over de volgende onderwerpen(tussen haakjes het aantal gegronde klachten): 7 klachten over acceptatie (5), 1 over behandeling in privékliniek (1), 1 over medicijnen (1), 1 over hulpmiddelen (1), 3 over fysiotherapie (2), 5 over tandheelkunde (3), 1 over dialyse (0), 1 over diverse vorderingen (1), 2 over plastische chirurgie (0), 1 over herstellingsoord (0), 1 over huidtherapie (1), 1 over eigen bijdrage verzorgingstehuis (0), 1 over beëindiging van de polis (1), 8 over buitenlanddekking (0) en 8 over premie (4).

Reageer op dit artikel