nieuws

Weer minder grote brandschades

Archief

De door grote branden veroorzaakte schade is vorig jaar met 45% gedaald tot _ 251,2 (458,2) mln. Ook in 2004 was al sprake geweest van een forse daling. Het aantal grote branden (schade boven de _ 1 mln) is in 2005 licht gedaald tot 73 (84), zo meldt het Verbond van Verzekeraars.

De grootste brand van vorig jaar woedde op 7 maart bij een melkpoederfabriek in Leeuwarden; de schade bedroeg _ 29 mln. Dat is al een stuk lager dan de ‘topper’ van 2004: de brand in een kartonfabriek in Eerbeek, die voor _ 70 mln aan schade veroorzaakte.
De dalende trend in de grote brandschades is feitelijk in 2001 ingezet, toen het schadebedrag met ruim 20% daalde, ook al nam het aantal branden toen juist toe. In 2003 was er een tussentijdse piek met _ 636,8 mln schade en 129 branden, maar de twee jaar erna is vooral het schadebedrag stevig gedaald. Vorig jaar was de totale brandschade nog 40% van het totaal in 2003.
Tegen bovengenoemde trend in nam het gemiddelde schadebedrag de laatste jaren wél toe: van _ 3,1 mln in 1999 naar _ 5,5 mln in 2004. Die ontwikkeling is vorig jaar een halt toegeroepen: het gemiddelde van een grote brandschade daalde naar _ 3,3 mln.
In het laatste kwartaal zorgden 25 branden voor een schade van _ 60 mln, terwijl in de laatste drie maanden van 2004 eenzelfde aantal nog voor _ 154 mln aan schade veroorzaakte.
Het Verbond denkt dat de betere resultaten het gevolg zijn van de investeringen die verzekeraars de afgelopen jaren hebben gedaan in preventiemaatregelen.
Hypotheekwijzer slachtoffer werd, bleek goed voor een schade van circa _ 1 mln.

Reageer op dit artikel