nieuws

Weer klachten over verkoopmethoden van omstreden ongevallenverzekeraar

Archief

De Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika is weer actief met de huis-aan-huis-verkoop van ongevallenpolissen. Wie zo’n verzekering sluit, krijgt geen polisvoorwaarden, en moet het doen met voorbladen.

Bij Consument & Geldzaken, een vereniging met zevenduizend leden, zijn de afgelopen tijd klachten binnengekomen over de werkwijze van de verkopers van de Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika. De verkopers – die vooral actief schijnen in Gelderland – zouden pressie uitoefenen om terstond een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. In een persbericht heeft Consument & Geldzaken zich tegen deze gang van zaken gekeerd. “Wij vinden de verkoopmethoden uiterst laakbaar”, schrijft secretaris mr. Anton Weenink. In een toelichting zegt hij: “Wij zijn in het algemeen tegen colportage met verzekeringen. De klant moet de tijd krijgen om een goede keus te maken. De verkopers van de Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika geven die tijd niet. Want ze zijn niet van plan een volgende dag terug te komen.”
Niet te vinden
De verkopers benaderen voornamelijk particulieren, en soms ook middenstanders, voor de ‘Dynamische Ongevallenverzekering’. De polis is er in twee varianten: een met en een zonder overlijdensdekking.
De tekst op de twee voorbladen moet een exposé van de dekking geven, maar roept vele vragen op. De (aspirant)verzekerden die bij nader inzien wat meer over het product willen weten, bemerken echter dat dit moeilijk gaat. Zij zeggen namelijk wel een voorblad te hebben ontvangen, maar geen polisvoorwaarden. Bellen of faxen lukt ook niet, want op de aanvraagformulieren en voorbladen staan geen telefoon- en faxnummers. Wie contact wil, moet schrijven. Op het voorblad staat een adres in Nederland en een in Wiesbaden. De verzekeraar die een onderdeel is van Aon, en van huis uit the Combined Insurance Company of America heet (gevestigd in Chicago), werkt namelijk onder de Nederlandse naam in ons land vanuit een vestiging in Duitsland.
Niet nieuw
Het is niet de eerste keer, dat de Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika negatief in beeld is. Een paar jaar geleden kwam de verzekeraar al door zijn verkoopmethoden in opspraak. Toen werden vooral middenstanders benaderd, en suggereerden de verkopers vaak dat het om een arbeidsongeschiktheidspolis ging in plaats van om een ongevallenpolis. Ook bleken de voorbladen niet te sporen met de polisvoorwaarden. De Verzekeringskamer kreeg in die tijd veel klachten en heeft daarom destijds contact gezocht met de Duitse toezichthouder. Of dat geholpen heeft, staat niet vast. Wel staat vast dat daarna dat een paar jaar niet is geklaagd over Nederlandse activiteiten van de Verenigde Verzekeringsmaatschappij van Amerika.
De laatste weken wordt ook bij de Verzekeringskamer bijna dagelijks geklaagd over activiteiten van ‘Amerika’. De verkopers zouden dwingend optreden en te weinig informatie geven. “De Verzekeringskamer onderzoekt nu”, zegt woordvoerder Kees Verhagen, “of er inderdaad vanuit Duitsland wordt gewerkt, of dat er in feite toch sprake is van werkzaamheden vanuit Nederland. Als dat zo zou zijn, zouden we actie kunnen ondernemen.”

Reageer op dit artikel