nieuws

Weer daling produktie leven individueel

Archief

De produktie van nieuwe levensverzekeringen is voor de tweede achtereenvolgende maand gedaald. Dat blijkt uit recente CBS-cijfers, die weliswaar nog gecorrigeerd worden, maar wel de trend laten zien.

Het premie-inkomen van individuele levensverzekeringen was in maart f 704 mln, een daling van 19% ten opzichte van februari (f 873 mln). De produktie in februari lag al 25% onder de ‘top-produktie’ van januari (f 1.169 mln). In maart werd aan periodieke premies (inclusief koopsomstortingen) f 208 (214) mln binnengehaald en aan zelfstandige koopsomposten f 497 (658) mln.
Vergeleken met de eerste drie maanden van 1995 is de produktie in het eerste kwartaal van 1996 gestegen van f 2.157 naar f 2.746 mln bruto premie-inkomen. Waarvan f 673 (579) mln via periodieke premies (incl. koops.) en f 2.074 (1.578) via zelfstandige koopsommen.
De bestemming van de maart-premies (en de februari-premies) was:
hypotheken 44 (47) mln;
pensioen uitgesteld 78 (98);
lijfrente uitgesteld 259 (277);
direct ingaande rente 201 (299);
levenslang bij overlijden 8 (4);
overig 115 (148).

Reageer op dit artikel