nieuws

Weening begon met een folder vanuit de polder

Archief

Weening Adviesgroep koos in februari 1992 de weg die talloze beginnende assurantiekantoren eerder bewandelden. Vanuit een huurwoning, in dit geval in Dronten, werd huis-aan-huis gefolderd om klanten te werven. Het bleek de juiste opstap naar een kantoor met nu 9.700 relaties en met heel Midden-Nederland als werkgebied.

Al in 1995 verhuisde het bedrijf van directeur/eigenaar Bert Weening naar een nieuwe (eigen) locatie in Biddinghuizen en werd het kantoor uitgebreid met een Regiobank-vestiging. In 1999 nam Weening een kantoor in Kampen over. In 2006 volgde opnieuw schaalvergroting door toevoeging van DMW Scheepsassurantiekantoor.
Op welke gebieden adviseren jullie?
Weening Adviesgroep adviseert particulieren en ondernemers op het gebied van hypothecaire financieringen en financiële planning.: de ideale ingang bij een relatie. DMW heeft zich volledig gespecialiseerd in pleziervaartuigenverzekeringen en scheepshypotheken.
Wat zijn de kerncijfers van het bedrijf?
Weening Adviesgroep heeft zeven medewerkers en circa 2.700 (voornamelijk particuliere) relaties, waarvan zo’n 1.500 kernrelaties met een hoge postdichtheid. DMW telt zes medewerkers en is met een vloot van 7.000 verzekerde schepen toonaangevend op zijn gebied. De gezamenlijke provisieomzet zal dit jaar rond _ 1 mln liggen.
Met welke verzekeraars werken jullie samen?
Door de verschillende overnames met praktisch alle, al wordt wel met een aantal voorkeursmaatschappijen gewerkt. Op het gebied van hypotheken werken we met een tweetal inkooporganisaties, voor de stalling van posten en het toepassen van volmachtmogelijkheden met Van Kampen Groep.”
Bij welke standsorganisaties zijn jullie aangesloten?
Wij zijn niet aangesloten bij de NBVA of de NVA. In het verleden vanwege de hoge kosten. De afgelopen jaren heb ik aansluiting overwogen met het oog op alle veranderingen in de markt. Maar de standsorganisaties hebben voor mijn gevoel te weinig van zich laten horen, zeker in de discussies rondom de provisiestructuur en de woekerpolissen.”
Welke rol speelt internet in het bedrijf?
We werken aan een internetplatform, waarop alle producten online kunnen worden berekend en afgesloten. Tevens willen we digitale polismappen. De nieuwe webpagina voor Weening Adviesgroep wordt vooral een visitekaartje en een toegangsportaal voor de digitale relatiemappen. Voor DMW is internet verreweg het belangrijkste medium om relaties te werven.
========================
LAATSTE VRAAG OF DE KORTE OF DE LANGE VERSIE
========================
Wat ziet u als de grootste ergernis in de branche?
Programma’s als Kassa en Radar, die je goede naam als intermediair in één keer te grabbel kunnen gooien. Er wordt gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat de brutomarges in vergelijking met andere branches zeker niet hoog zijn. Maar de markt zwijgt, waardoor het gelijk aan de klagende klant lijkt. Voor ons als intermediair was er destijds absoluut geen inzicht in de kostenstructuur. Maar het lijkt erop dat iemand de rekening moet krijgen voor de tegenvallende beursrendementen. Dan kunnen we onze borst nat maken, want al die traditionele europolissen laten met hun winstprognoses ook flink verstek gaan.
OF
Wat ziet u als de grootste ergernis in de branche?
Dat je als intermediair je goede naam in één keer te grabbel ziet gooien in programma’s als Kassa en Radar. Kennelijk spreken zij de waarheid, aangezien er vanuit ons vakgebied in de pers alleen maar wordt gezwegen. Ondertussen is de klant wel erg vergeetachtig en sluit hij zich aan bij allerlei stichtingen die opkomen voor de belangen van gedupeerden. Dit neemt alleen maar toe; zolang de markt zwijgt, is het gelijk aan de klagende klant.
Er wordt gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat de brutomarges in vergelijking met andere branches zeker niet hoog zijn en dat er ook nog eens terug dient te worden betaald als een polis onverhoopt komt te vervallen. Dat alles nog los van het grote aantal adviesuren bij het advies van het financiële product en de voorlichting omtrent de steeds maar wisselende fiscale spelregels en de begeleiding na overlijden, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid.
Als je als tussenpersoon in het begin nog een zekere schroom had tegen beleggen, dan werd die snel weggenomen, immers alle maatschappijen switchten naar deze producten en de rendementen waren top. Ook de NHG-norm van 8% was een goede richtlijn voor het vertrouwen dat deze producten genoten. Voor ons als intermediair was er destijds absoluut geen inzicht in de kostenstructuur en kon alleen het verschil in de bruto- en nettorendementen worden vergeleken. Maar het lijkt erop, dat iemand de rekening moet hebben van de structureel tegenvallende beursrendementen. Dan kunnen we onze borst nat maken, want al die traditionele europolissen laten met hun winstprognose ook flink verstek gaan.

Reageer op dit artikel