nieuws

‘Weeffout’ Koersplan kost Aegon € 200 mln

Archief

De productverbeteringen die Aegon gaat doorvoeren in alle spaarkasproducten, met als voornaamste product het KoersPlan, kosten de maatschappij zo’n € 200 mln. De aanpassing met terugwerkende kracht van zo’n 500.000 KoersPlan-producten vraagt per direct € 100 mln. Daartoe had Aegon al een voorziening getroffen, waardoor het bedrijfsresultaat over 2005 niet wordt aangetast. Verspreid over een groot aantal toekomstige jaren zal Aegon nog eens € 100 mln moeten aanwenden voor de wijzigingen. In 2000 trof Aegon al eens een schikking met de Stichting Spaardersbelangen en gaf het met terugwerkende kracht een korting op zo’n 600.000 spaarkasproducten. Daarmee was eenmalig al ruim € 50 mln gemoeid.

De huidige productaanpassingen komen er in essentie op neer dat Aegon de overlijdensrisicopremie maximeert op 17% van de periodieke inleg en dat de risicopremie van het KoersPlan volgend jaar met 10% wordt verlaagd. Directievoorzitter Johan van der Werf zegt dat Aegon met deze maatregelen invulling geeft aan het beleid alert te zijn op ongewenste effecten die langlopende producten kunnen hebben. “Gebleken is dat in een aantal gevallen een relatief groot deel van de inleg is bestemd voor de premie van de verzekering. Hoewel dat juist is vanwege het hogere overlijdensrisico, is dat niet geheel in overeenstemming met de bedoeling van het product. Daarom wordt dat nu aangepast.”

Reageer op dit artikel