nieuws

Wederkerige: gelijkblijvende winst bij hogere premie-omzet

Archief

‘Marktaandeel boven rendement’ blijft het devies bij de Wederkerige 1820. De Hoornse onderlinge groeide vorig jaar in premie met 4%, en kwam daarmee terug op het niveau van 1992. De nettowinst bleef gelijk.

De brutopremie van de Wederkerige (negen medewerkers) steeg vorig jaar tot ruim f 5,6 (5,5) mln waarvan, na aftrek van herverzekering via Aon, f 3,0 (2,1) mln voor eigen rekening overbleef. De provisiebaten uit de bemiddeling in variaverzekeringen bedroeg 39 (46) mille. De beleggingsopbrengst beliep f 0,3 (0,2) mln.
Deze premiegroei werd onder meer mogelijk door de komst van de MKB Reflex Polis, een pakketpolis met naar keuze acht te verzekeren rubrieken voor het midden- en kleinbedrijf. “Uitbreiding van producten zal dit jaar plaatsvinden. Introductie van een milieuschadedekking gekoppeld aan de MKB Reflex Polis is hierbij het meest in het oog lopend”, schrijft directeur Jo Bloemendaal in het jaarverslag. Hij verwacht voor dit jaar een premiegroei “boven het gemiddelde”.
De schadelast daalde f 1,5 (1,9) mln, met name door het uitblijven van grote calamiteiten. Opvallend is de toename van inbraak- en waterschade. Bloemendaal: “De traditionele patronen worden onderbroken. Er dreigt een structureel karakter te ontstaan waarbij niet de omvang, maar de frequentie een belangrijke rol speelt.” Wederkerige 1998 1997 brutopremie 5,6 5,5 premie e.r. 3,0 2,1 bedrijfskosten 2,0 1,7 w.v. provisies 1,1 1,1 technisch resultaat0,2 0,3 w.v. brand e.r. 2,1 1,8 glas e.r. 0,2 0,2 nettowinst 0,3 0,3 (in f mln)

Reageer op dit artikel