nieuws

Website zorgverzekeraars stilt informatiehonger

Archief

Zorgverzekeraars Nederland beschikt over een zeer informatieve en goed onderhouden website. De branche-organisatie van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars mist helaas een zoeksysteem, waardoor Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen de uitgebreide site toch als passief ervaren.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
Zorgverzekeraars Nederland
www.zn.nl
Een belangenbehartiger op Internet; een organisatie met nijvere plannen voor en verplichtingen aan haar leden. We zijn benieuwd welke rol de website op Internet hierbij krijgt toebedeeld.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vertelt op de homepage wie zij is: ‘de branche-organisatie van de zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland aangesloten.’
Tevens treffen we hier de verschillende onderwerpen aan die de site te bieden heeft. ‘ZN Algemeen’ toont de lijst met adresgegevens van de aangesloten ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen (met hyperlink als zij op Internet vertegenwoordigd zijn). Bij ‘bestuur en directie’ lezen we welke personen zich hierachter scharen, geen mogelijkheden om per e-mail met hen in contact te komen. Het ‘Gastenboek’ geeft behalve de bekende positieve reacties ook vragen en kritische opmerkingen weer. De ‘Routebeschrijving’ is een tekening die zeker weten vrij is van cartografische auteursrechten. Gelukkig onderaan de pagina verwijzingen naar uitgebreidere informatie voor zowel de auto als het openbaar vervoer. Tot slot een adressenlijst van relevante ‘organisaties en instanties’, indien mogelijk voorzien van verwijzingen.
Veel uitleg
‘ZN Actualiteiten’ geeft een ‘overzicht van actueel nieuws op het gebied van zorg en verzekeringen’.
In het menu vinden we verwijzingen naar persberichten en informatie over onder meer het plan ‘Structurele aanpak van wachttijden in de zorgsector’. Uitgebreide artikelen met veel uitleg. Indien dit niet voldoende mocht zijn, wordt het advies gegeven: ‘Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@zvn.nl’.
‘ZN Publieksvoorlichting’ geeft een uitgebreide lijst van items: algemene informatie, samenvattend en toelichtend, over regelingen op het gebied van zorg en verzekeringen.
Het ‘ZN Journaal’ biedt een kleine selectie van berichten uit het meest recente Zorgverzekeraars Journaal. Dit verschijnt iedere week en bevat beleidsinformatie van Zorgverzekeraars Nederland. Van Kamerstukken, departementale informatie tot studiedagen en de melding van een nieuwe site.
‘ZetN’: Deze rubriek bevat de belangrijkste artikelen uit het laatste nummer van Zorgverzekeraars Magazine. Tevens de aankondiging: ‘In de lente van 1998 presenteert Zorgverzekeraars Nederland een nieuw tijdschrift: ZetN. Het is de opvolger van ZN Magazine’. Daarnaast informatie over een abonnement op deze vier maal per jaar verschijnende periodiek. In het menu staan verwijzingen naar uitgebreide artikelen over onder andere een gedragscode Goed Zorgverzekeraarsschap en een boekbespreking.
‘ZN beroepscommissie WTZ’ biedt de klachten en geschillen met betrekking tot zorgverzekeringen. Keurig geordend in een overzicht voor 1997 en 1998. De ‘ZN Ledensite’ blijft voor ons gesloten.
Conclusie
Op Internet bereik je een groter publiek dan alleen je leden. De rubriek ‘Publieksvoorlichting’ speelt daar alert op in. Informatie over de eigen bijdrage, AWBZ, kosten gemaakt voor medicijnen, bij paramedici, hoe over te stappen van particulier naar ziekenfondsen en nog veel meer mogelijke vragen worden beantwoord. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aanbieders.
Voor niet-leden is er enige nuttige informatie, beschouw het maar als een beperkt naslagwerk waar je het moet treffen dat jouw probleem wordt behandeld. Vergelijkingen van premies, verschillende hoogtes van eigen risico en dergelijke; de consument zal ze op de site van de Zorgverzekeraar niet vinden. Het zal zo zijn reden hebben.
Tot voor kort ging de website van ZN als www.zvn.nl door het leven, omdat de eigen afkorting van de organisatie in eerste instantie niet geaccepteerd werd door de provider. Les: of u op dit moment bezig bent met Internet of niet, reserveer vast één of meerdere logische namen. Tip: kijk op www.domain-registry.nl voor meer informatie.
Ten slotte, laat ons eens kijken naar de kerntaken, zoals zelf gedefinieerd door de Zorgverzekeraars, en in hoeverre de uitvoering van deze kerntaken kan worden teruggevonden op Internet.
Belangenbehartiging: de aanwezigheid op Internet is al een vorm van belangenbehartiging. Daarnaast is rapportage over de activiteiten op dit gebied nuttig. Dit laatste gebeurt in het Journaal en het nieuwe tijdschrift ZetN.Representatie: ook hiervoor geldt dat het being-on-the-web een vorm van representatie is. Daarnaast, de bereikbaarheid wordt zeker vergroot.Werkgeverszaken: zijn te vinden, maar het is wel zoeken. Het gemis van een zoekhulp is hier groot.Informatiefunctie: is volop daar, structureel aangeboden.Communicatie- en platformfunctie: hier is Internet natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Veel verder dan het gastenboek kwamen wij niet. Het kan zijn dat zich achter het muurtje van members-only het ‘platform-paradijs’ gegroeid is. Dat hebben we dan gemist. Laat onverlet dat we benadrukken dat het medium vooral hiervoor gebruikt kan worden.Beleidsontwikkeling: de resultaten hiervan zouden op het Internet besproken of bediscussieerd mogen worden. We zien er iets van bij ‘ZN Actualiteiten’.Onderzoek en dienstverlening aan (individuele) leden: niet te zien voor ons. We hopen dat het op de ‘ZN Ledensite’ gebeurt.Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group in Den Bosch.
Beoordeling Zorgverzekeraars Nederland
Vorm
Per onderwerp consequent een menu op de linkerkant van de pagina. In het logo en ook als wegwijzer op de site wordt gewerkt met bewegende poppetjes; dit oogt dynamisch. Een rennend poppetje brengt ons steeds terug naar de homepage. Onderwerpen in het menu lichten op bij aanklikken, soms kleuren ze gelijk aan de achtergrond wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Voor de duidelijkheid wordt gewerkt met ‘pop-up’ menu’s. Wat het nut is van het herhalen van teksten, is ons niet duidelijk.
Inhoud
De aangeboden informatie is uitgebreid, veelal actueel en goed gestructureerd. De informatie wordt in hapklare brokken aangeboden; een ander medium vereist een andere structurering van tekst, en dat hebben ze begrepen. Veel informatie, zoals de artikelen in het Journaal en het ZN Magazine verschijnen zowel digitaal als in print.
Mediumgebruik
We missen een zoeksysteem, een index. De site biedt voldoende informatie om als naslagwerk te dienen. Mede daardoor wordt de site toch passief, voornamelijk informatief.
Prikkel
Opvallend is dat in het Gastenboek een paar keer door niet-leden wordt gevraagd om toegang tot de ZN ledensite. Ongetwijfeld is hiervoor onder de leden veel animo. De regelmatige bezoeker, werkzaam bij een zorgverzekeraar en op zoek naar branche-specifieke informatie zal in de publicaties en overzichten op deze site wel iets van zijn gading vinden.
Betrokkenheid
De actualiteit is hoog; de site wordt goed aangestuurd. Het is duidelijk dat er aandacht aan wordt besteed.

Reageer op dit artikel