nieuws

Website wijst op korting zorgpremies

Archief

De website www.zorgpremiekorting.nl wijst consumenten op de mogelijkheid om korting te krijgen op hun zorgpremie.

De initiatiefnemers wijzen op het feit dat nog altijd 43% van de bevolking niet collectief verzekerd is voor de zorgverzekering en daarmee dus “_ 100 per jaar per volwassene te veel betaalt”.
Als redenen voor het te veel betalen door burgers noemen de initiatiefnemers dat vergelijkingssites als Independer en Zorgplanet te weinig aandacht aan collectiviteiten geven en de overheid te weinig aan voorlichting. Ook onwetendheid en angst om te wisselen van polisvorm of verzekeraar en beperkte media aandacht voor dit onderwerp spelen een rol.
De Stichting Zorg voor Koopkracht, initiatiefnemer van de website, is in 2005 vanuit de studentenwereld opgericht als reactie op de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. De stichting onderhandelt met zorgverzekeraars om voor deelnemers in het collectief korting te bedingen.

Reageer op dit artikel