nieuws

Website verkeersslachtoffers

Archief

Op maandag 15 november wordt de website www.verkeersongeval.nl operationeel. De site omvat uitgebreide informatie over de medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval.

Verkeersongeval.nl is een initiatief van het Nationaal Platform Personenschade (NPP), waarin instanties samenwerken die in de praktijk met de afwikkeling van verkeersongevallen te maken krijgen, zoals Slachtofferhulp Nederland, verzekeraars, de ANWB, letselschadebehandelaars en medisch adviseurs.
De site richt zich primair op het slachtoffer en diens familie. Hulpverleners die bij de nasleep van verkeersongevallen zijn betrokken, kunnen de site goed gebruiken om hun cliënten voor aanvullende informatie heen door te verwijzen.
Toelichting Deetman
Volgens NPP-voorzitter Wim Deetman ging het bij de opbouw niet alleen om de informatievoorziening. “Wij moesten tevens zien te vermijden, dat wij de klachten van heel Nederland binnen zouden krijgen, want daar zijn wij niet voor. Wij hebben ernaar gestreefd alles heel helder en overzichtelijk neer te zetten. Ook met de verwijzingen. Maar dat is niet eenvoudig, want er zijn diverse marktpartijen die elkaar in zekere zin beconcurreren. Iedereen zei: ‘Er moet een site komen’. Dan moet ik toch als voorzitter de vraag opgooien: ‘En naar wie verwijzen we dan? Naar de ANWB, naar een advocaat, naar Slachtofferhulp, naar welke verzekeraar?’ ‘Neen, neen, daar moeten we ons niet over uitlaten’, werd er dan gereageerd. Dat hebben we allemaal opgelost.”
Zie een interview met Deetman op pag. 12.

Reageer op dit artikel