nieuws

Website Verbond is als een stille butler

Archief

In oktober 1997 introduceerde het Verbond van Verzekeraars zijn eerste website. Eind vorig jaar zet het Verbond een compleet vernieuwde site neer. Volgens Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen is het duidelijk dat men in die drie jaar veel geleerd heeft van de opgedane ervaringen. De nieuwe site gedraagt zich als een butler: op de achtergrond, constant beschikbaar, en in staat om een opmerkelijke hoeveelheid antwoorden op vragen op te lepelen.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
Het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars, belooft op de welkomstpagina van haar site www.verzekeraars.nl ‘toegang tot de complete verzekeringsbedrijfstak’. Dat klinkt veelbelovend. Met behulp van zes rubrieken en een zestal verwijzingen hopen we die toegang te verkrijgen.
Als eerste wordt onze aandacht getrokken door de knipperende link onderin beeld: ‘klik hier voor het laatste nieuws’. We komen terecht in de ‘Nieuwsrubriek’, waarvan de update twee dagen eerder is verzorgd. We treffen korte nieuwsberichten aan, seminaraankondigingen, vacatures bij het Verbond, de mogelijkheid om ons te abonneren op toezending van de nieuwsberichten en de ‘Stelling van de Week’.
Deze discussie-rubriek heeft, vooral in het ‘Archief’, geleid tot aardige bijdragen over internet en de verzekeringsbranche. Op basis van stellingen van meer en minder bekende (internet)deskundigen kan iedere bezoeker, in een minuscuul veldje, reageren. Jammer dat de rubriek zo verstopt zit onder ‘Nieuws’.
Bescheiden
Het is in ieder geval een verrassend begin van ons bezoek. Vaak beginnen sites van vergelijkbare brancheorganisaties met zichzelf te prijzen en de bezoeker in de historie in te wijden. Het Verbond praat, bescheiden, pas in een van de laatste rubrieken over zichzelf.
Rechts op de pagina is de zoekmodule verschenen. We kunnen full text zoeken op de gehele site en in geselecteerde rubrieken. Tevens een banner naar de site www.pensioengaten.nl, een site van het Verbond van Verzekeraars met een intrigerende naam.
‘Publicaties’ geeft een indeling van alle uitgaven van het Verbond. De diverse uitgaven zijn in het geheel op de site te lezen. Voor een abonnement kunnen we een e-mailtje sturen. In de rubriek ‘Consumenteninformatie’ staan beschrijvingen van verzekeringen. Voor specifieke productinformatie worden we verwezen naar de verzekeraars zelf. In deze rubriek ook uitleg over de regeling ‘Klachtenbehandeling’ en het ‘Schaderegelingsbeleid’.
‘Cijfers’ leidt tot ‘Verzekerd van Cijfers 2000’: deze studie “beoogt een statistisch beeld te schetsen van de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland”. De bijbehorende ‘Statistieken’ kunnen we bekijken met behulp van Adobe Acrobat 3.0.
Direct
Het wordt duidelijk dat het Verbond van Verzekeraars met deze site gekozen heeft de informatie die het bezit, direct aan te bieden. Er zijn opvallend weinig verwijzingen naar aanvraagformulieren.
Bij ‘Het Verbond’ lezen we dan over de ontstaansgeschiedenis, de diverse namen van de leden in besturen, directie, commissies en wie, waarvoor woordvoerder is. Ook verwijzingen naar diverse partners, gelieerde en onafhankelijke organisaties, onderwijs en opleidings- en intermediair-organisaties.
In de rubriek ‘Leden’ staan alle verzekeraars op alfabetische volgorde genoemd. Op te vragen zijn de naw-gegevens; geen e-mailadres of verwijzing naar een eventuele homepage.
Naast deze rubrieken treffen we in het menu de mogelijkheid om een e-mailtje te verzenden naar het Verbond, de routebeschrijving op te vragen, terug te gaan naar de homepage en een beperkte versie van de site in de Engelse taal te lezen. De eerder genoemde vacatures en ook stageformulieren staan vermeld bij ‘Werken bij het Verbond’. ‘Links’ biedt een uitgebreid overzicht van sites van buitenlandse zusterorganisaties, vakbladen, verzekeraars, verzekeringsorganisaties en een rubriek ‘Algemeen’.
Opvallend is dat de lijst van ‘Verzekeraars’ nu wel een verwijzing naar de sites bevat. Deze lijst is aanmerkelijk korter dan de ‘Ledenlijst’. Het Verbond heeft op deze wijze een diplomatieke oplossing gevonden voor de presentatie van haar leden op de site.
Nagedacht
De gehele site geeft de indruk dat er goed nagedacht is over de opzet en de structuur. Er is veel te vinden en te halen. Voor degenen werkzaam in de verzekeringsbranche is de verwijzing ‘Bookmark deze site’ op de nieuwspagina zeker te overwegen.
De vernieuwde site is sinds eind vorig jaar in de lucht. Ongetwijfeld is op basis van ervaring met de vorige site de vraag aan de orde geweest voor wie deze site eigenlijk bedoeld is. En dat is niet de hele wereld, maar diegenen waarvoor het Verbond van Verzekeraars in het leven is geroepen. Dat zijn onder meer de verzekeraars en het intermediair, en die kunnen hier zeker nuttige informatie vinden. Maar het geld ook voor de verzekerden. Daarnaast heeft het Verbond ook besloten zichzelf ten dienste te zijn: ‘ Bent u geïnteresseerd in een publicatie van ons? Haal het gerust van de site. Dat scheelt ons telefoontjes, papier en porto’ is de gedachte.
Butler
Er was een aantal redenen om tot een nieuwe site te komen. De wens om zelf het onderhoud te kunnen verzorgen was misschien wel de meest dringende. Het blijft een merkwaardig fenomeen dat veel serieuze bedrijven zich in eerste instantie afhankelijk maken van vers uit de grond gestampte internetbedrijven.
Het Verbond heeft met zijn journalistieke redactie ook duidelijk de taak op zich genomen om te signaleren, om mogelijke consequenties van nieuwe regelgeving of veranderende maatschappelijke omstandigheden te plaatsen in een context die voor zijn leden of verzekeringnemers relevant is. Een tweede reden voor een vernieuwde site was de veranderde huisstijl.
Maar de grootste verworvenheid is dat men duidelijk heeft geleerd van de opgedane ervaringen. De site gedraagt zich als een stille butler die voortdurend in de schaduw van zijn baas beschikbaar is, en in staat is om een opmerkelijke hoeveelheid antwoorden op mogelijke vragen op te lepelen.
Daarnaast doet men duidelijk pogingen om een mail-lijst op te bouwen. En eindelijk komt men er steeds meer achter dat het actief versturen van e-mails een veel grotere impact heeft dan het passief neerzetten van informatie. Mooi gedaan dus. De uitdaging: nog meer signaleren en nog meer context.
Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group in ‘s-Hertogenbosch.
www.Verzekeraars.nl
Plussen en minnen
+ Stelling van de week is mooi opgezet. Nu zorgen dat er steeds nieuwe bijdragen zijn te lezen.
+ Veel nuttige en naar het lijkt complete informatie, die bovendien direct opvraagbaar is.
+ De zoekfuncties op deze site met veel informatie zijn goed uitgewerkt. Ongetwijfeld herkenbaar voor de doelgroep is de indeling die we kunnen maken bij het ‘Zoeken op de gehele site:’ niet alleen in alle rubrieken maar ook op: Algemeen, Schade, Zorg of Leven. Opvallend is ook de mogelijkheid om steeds binnen een rubriek (bovenstaand menu) te kunnen zoeken.
+ Stijlvolle interface van de site
– Soms staat er wel erg veel tekst. Een idee is om ook printversies van de teksten aan te bieden.
– Graag ook de inhoud van Adobe-documenten opnemen in de indexering voor de zoekmogelijkheid.

Reageer op dit artikel