nieuws

Website NVG heeft echt toegevoegde waarde

Archief

New Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine websites van verzekeraars en tussenpersonen. Dit keer de site van Aegon-dochter NVG.

door Marenna van Reijsen, Joost Steins Bisschop
NVG
www.nvg.nl
Onder de naam Nederlandse Verzekeringsgroep, 100 % dochter van Aegon, kunnen we op Internet kennismaken met Uitvaartzorg. Onder deze naam regelt NVG de activiteiten gericht op de verzorging van complete uitvaarten van verzekerden.
In het hoofdmenu kan de gebruiker een keuze maken uit een waaier van mogelijkheden met betrekking tot de begrafenis. Waarom men de uitvaart nu al zou moeten regelen, welke zaken het hier betreft, wie wat betaalt, hoeveel het zal gaan kosten en hoe met Uitvaartzorg/NVG contact kan worden opgenomen. Het accent wordt daarbij gelegd op de persoonlijke invulling van de wensen rondom de uitvaart. De site biedt daarvoor het formulier Breng uw laatste wensen in kaart. Dit formulier vraagt antwoord te geven op vragen als: of er een organist moet zijn en hoeveel mensen er verwacht worden op de begrafenis of crematie. Het formulier geeft vooral ook direct inzicht in de kosten die met de wensen gepaard gaan.
Na de premieberekening voor een uitvaartverzekering van NVG te hebben bekeken, krijgen we de mogelijkheid het polisformulier in te vullen en te e-mailen naar Uitvaartzorg. Bij aanmelding via e-mail wordt in verband met het ontbreken van een handtekening een acceptgiro gestuurd alvorens de polis vaststaat. De verzekering gaat dan in na de eerste betaling of na ontvangst van een ondertekende machtigingskaart. Een andere mogelijkheid is om het formulier te printen en per post te sturen, dan geldt de verzekering met onmiddellijke ingang (afhankelijk van opgegeven datum).
Aardig is ook de enigszins verstopte verwijzing naar het gedenkboek op Internet (www.gedenkboek.nl), ook een site van de NVG. Hier kan men rouwadvertenties plaatsen, afscheidsbrieven schrijven, gedenkboeken uitgeven, condoléance registers aanleggen en tekenen; dit alles tegen betaling. Afscheidsbrieven kosten niets. Maar dat heeft misschien met de ingewikkelde wijze van innen te maken.
In de nieuws-sector van de gedenkboek-site wordt een selectie van artikelen over uitvaart/dood die in de nationale dagbladen zijn gepubliceerd aangeboden. Het overzicht maakt een uitgebreide en actuele indruk.
Conclusie
Samen met de gedenkboek-site biedt de NVG een uitgebreid en informatief aanbod op het gebied van overlijden, dood & uitvaart. Om gedachten over deze onderwerpen te stimuleren zal wellicht en duidelijker link naar de gedenkboek-site van nut kunnen zijn.
Het onderwerp nodigt niet uit tot feestelijke larderingen, dat hebben de ontwerpers dan ook niet gedaan. Binnen de beperkte mogelijkheden van het onderwerp is er goed gebruik gemaakt van de extra faciliteiten die Internet biedt.
De vraag naar het ‘waarom’ die wij ons bij de Monuta-site hebben gesteld naar aanleiding van het prominent aanbieden van een overlijdensadvertentie op Internet, lijkt hier minder relevant. Immers de site van Uitvaartzorg/NVG biedt gerichte informatie over het nadenken en van te voren regelen van de uitvaart. Bovendien biedt de site – hetgeen verwacht mag worden van een direct-writer – ook de weg naar het sluiten van de polis. De link naar het gedenkboek op Internet is slechts een onderdeel.
Het brengen van een bezoek aan deze site kan tot meer effect leiden dan mogelijk is met een telefoontje naar de NVG. Iets wat we nog niet vaak tegenkomen bij sites van verzekeraars op het world wide web.
Toch zal men toch nog vaak de behoefte blijven voelen om over dit onderwerp in contact te treden met het ultieme gebruikers-interface, te weten de mens.
Marenna van Reijsen is hoofd publicaties en onderzoek van New Media Marketplace (NMM). Joost Steins Bischop is directeur van de SPC Groep, waarvan NMM onderdeel is.
Beoordeling NVG
Vorm
De site is sober, wordt niet ontsierd door sierselen. De vormgeving is simpel en duidelijk. De pagina’s bestaan voornamelijk uit opeenvolgende teksten met af en toe en hyperlink.
Inhoud
De site biedt duidelijke uitleg over de activiteiten van Uitvaartzorg/NVG, opgesierd met enkele voorbeelden en verhaal er om heen. Evenals bij de eerder door ons besproken site van Monuta wordt het afscheid van de bekende discotheekeigenaar Manfred Langer aangehaald als bijzondere ‘tip’. Mevrouw van de Bergh vertelt haar verhaal waaruit blijkt dat het voor de nabestaanden zoveel prettiger is als men op de hoogte is van de wensen van de overledene.
Een belangrijk onderdeel van de site is de berekening van de kosten voor een uitvaart. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geboden zelf kosten in te schatten, en ongetwijfeld schat iedereen die te laag in. Keurig is vervolgens de uitleg over de opbouw van de kosten. En als men zich dan wil laten verzekeren, kan de premie op maandbasis berekend worden.
Kortom, het klopt allemaal wel.
Mediumgebruik
Binnen de beperkingen van het onderwerp en de mogelijkheden is er goed gebruik gemaakt van het medium Internet. En waar je ook aan denkt, er is aan gedacht.
Veel informatie lijkt rechtstreeks van de folder te komen, maar die conventionele informatie wordt verrijkt met enkele mogelijkheden. Zo kan men een bericht aan de nabestaanden achterlaten (‘willen jullie alsjeblieft op Internet kijken’), een gedetailleerde premieberekening maken, en als de polis wordt gesloten kan men bijzondere wensen achterlaten.
Het formulier waarmee de polis kan worden aangevraagd geeft zelf al de eerder berekende premie aan, de ingegeven data en ook de juiste datering van het bezoek aan de site.
Prikkel
Nadenken over je eigen begrafenis of crematie is voor de meeste mensen wellicht niet de meest gewilde bezigheid. Sites met als onderwerp de dood bieden de mogelijkheid om geheel privé hierover na te denken. NVG concretiseert de gedachten met duidelijk inzicht in de kosten van de wensen rondom de uitvaart. Tenslotte biedt de direct-writer ook de mogelijkheid om een verzekering te sluiten. Het blijft niet bij informatie-vergaring alleen.
Betrokkenheid
De site is compleet en actueel. De site biedt duidelijke mogelijkheden tot contact opnemen met Uitvaartzorg/NVG. Via een e-mail kan gevraagd worden om teruggebeld te worden of om meer informatie per post te ontvangen. De bijbehorende formulieren zijn accuraat. Daarnaast natuurlijk ook vermelding van telefoon- en faxnummers.

Reageer op dit artikel