nieuws

Website Noordhollandsche mist prikkel

Archief

Het is de vraag wie op de website van de Noordhollandsche van 1816 zal afkomen. Consumenten die een verzekering willen aanschaffen en derhalve behoefte hebben aan informatie, komen van een ijskoude kermis thuis. Een prikkel om de site voor een tweede maal te bezoeken is er volgens onze kritische beschouwers Joost en Marenna dan ook niet.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen, SPC Group
Noordhollandsche van 1816
www.nh1816.nl
De Noordhollandsche heeft nh1816.nl als internetadres. Het lijkt wel een nummerplaat. Of het een logische naam is, kun je betwijfelen, maar voor de hand liggende alternatieven (www.noordhollandsche.nl is ook een benenbrekertje) zijn ook niet bepaald aantrekkelijk.
We gaan de site bekijken vanuit het oogpunt van mevrouw Romme; zoonlief Gianni heeft net wat goud meegebracht uit het Verre Oosten en ze maakt zich zorgen over haar inboedelverzekering. Daarnaast moet hij veel gaan rijden om winkels te openen (linten knippen met zijn klapschaats), dus een auto- en ongevallenverzekeringen zijn ook welkom.
Zij neemt plaats achter haar web-tv om enige informatie over schadeverzekeringen te verkrijgen. Op de hotlist van de site van Assurantie Magazine ziet zij dat de Noordhollandsche ook aanwezig is op het net. Fluks er naar toe, ze ziet op de homepage een tekening van een kantoor, een welkomstgroet en een druk heen en weer bewegend groen puntje. Links staat het menu met de onderwerpen ‘Info NH1816’, ‘Verzekeringen’, ‘Combipolis’, ‘Tussenpersonen’ en ‘Premies’.
Zij kiest eerst voor ‘Verzekeringen’. Deze pagina belooft informatie te geven over Auto, Motor, Woonhuis, Inboedel, Aansprakelijkheid, Computer, Doorlopende Reis, Gezinsongeval, Persoonlijk Ongeval, Caravan, Mobiele Bungalow, Kostbaarheden, Rechtsbijstand, Pleziervaartuigen, Reis en Annulering. Toe maar!
Iedere keuze leidt tot een grote lap tekst met soms wat vaste cijfermatige voorbeelden en altijd een nietszeggend plaatje. Geen hyperlinks, niet als er verwezen wordt naar andere polissen (bijvoorbeeld de Combipolis), niet als er verwezen wordt naar adviseurs. Mevrouw Romme mag zelf navigeren.
Haar aandacht wordt getrokken door ‘Premies’. In cijfers is ze altijd al geïnteresseerd geweest. Zij leest op de ene premie-pagina de volgende tekst:
“Het zou te ver voeren om via dit medium álle premieberekeningen van de hiervoor omschreven verzekeringsvormen te noemen. U mag er echter vanuit gaan dat onze premies alleszins concurrerend zijn. Dit betekent niet dat zij altijd de laagste in de markt zijn. Maar met het bieden van een goed product hoeft dat naar onze mening ook niet altijd het geval te zijn. U kunt door middel van de menu-selectie ‘tussenpersonen’ een tussenpersoon in uw directe omgeving kiezen, die u alle gewenste informatie over onze premiestelling kan verstrekken”.
Okee, okee, alles wijst er op dat mevrouw Romme niet ontkomt aan die tussenpersoon. Op zoek ernaar, derhalve. Bij ‘Tussenpersoon’ mag zij een formulier invullen om een contactpersoon te vinden. Om antwoord te krijgen wordt zij verplicht om alle naw-gegevens in te vullen. Een email-adres is niet vereist. Je zou eerder andersom verwachten. Tevens het verzoek om enige letters aan te geven van de naam van de tussenpersoon; ‘verdraaid’, denkt mevrouw Romme, dat wil ìk nu juist van jullie weten.
Zij geeft (nogmaals) haar woonplaats aan in het formulier. Het resultaat is dat er geen tussenpersonen in de buurt te vinden zijn. Ze krijgt een lijst met rayoninspecteurs die direct te mailen zijn. Het is afwachten of, en wanneer er contact wordt opgenomen.
Bij de ‘Combi Polis’ valt er premiekorting te verdienen door minimaal vier verzekeringen te sluiten, waaronder twee in kernbranches. Het is puzzelen geblazen om te vinden welke polissen nu precies binnen een kernbranche vallen. De pagina sluit af met de opmerking dat voor meer informatie contact kan worden opgenomen met de combi-afdeling. Ja, hallo, HOE DAN? Waarom is er geen linkje gelegd? Op zoek naar het telefoonnummer. Het wordt een langdurige zoektocht zonder resultaat. ‘Zak maar in de modder met je Combi-polis’, moppert mevrouw Romme.
‘InfoNH 1816’ geeft onder het motto small is beautiful een indrukwekkende foto van de drie heren van de directie van 1816 (je betrapt jezelf op de gedachte dat de directie uit 1816 stamt, maar nee: het is de Noordhollandsche zelf): ‘Onze maatschappij wordt gerekend tot de kleinere verzekeraars, maar zoals u weet small is beautiful. Gevolgd door stoplappen als ‘..korte lijnen..’, ‘.. ongedwongen sfeer..’, ‘..en dat met behoud van de zakelijke kant..’.
Conclusie
Mevrouw Romme is teleurgesteld. Wat de verhoogde premie voor de inboedel gaat worden, zij weet het niet. Hoeveel er betaald moet worden voor de doorlopende reisverzekering, zij komt er niet achter. Wachten op Godot, en hopen dat het een tussenpersoon van de Noordhollandsche blijkt te zijn.
Noordhollandsche beschermt haar onafhankelijke tussenpersonen door zelf zo weinig mogelijk informatie vrij te geven. Tegelijkertijd moeten de tussenpersonen maar hopen dat er enige wervende werking van deze site uitgaat.
Fred Eckard, woordvoerder van de Verenigde Naties, sprak tot de verzamelde pers na het laatste gesprek dat Kofi Annan had gevoerd met Saddam Hussein de historische woorden: “We’ve reached an agreement, we have a text (We hebben een akkoord bereikt, we hebben een tekst)”. Voor nh1816 geldt: ‘We’ve reached a web-site. We have a text’.
Al met al is deze website een flutspathieke poging uit Oudkarspel. Zoek het woord maar niet op, het bestaat niet. En geef er maar de betekenis aan die het eerst bij u opkomt. Meestal de beste.
Beoordeling Noordhollandsche van 1816
Vorm
De site is simpel vormgegeven. Weinig kleurgebruik en kleine illustraties. Het logo van de Noordhollandsche is veelvuldig op de achtergrond aanwezig. Links op de pagina staat een kort menu met de keuzen die we kunnen maken op de site. Dit begeleidt de bezoeker op de site, maar verandert niet mee met de keuzes die worden gemaakt. Er zijn geen toetsen aanwezig om van beneden naar boven te gaan op een pagina of een pagina terug te bladeren op de site.
Inhoud
Mager. Soms zoals bij CombiPolis zelfs ontoereikend om als particulier mee aan de slag te kunnen. Het overzicht van verzekeringen geeft vooral tekstuele informatie. De informatie is zeer algemeen van aard. Voor iedereen in het algemeen van toepassing, voor niemand in het bijzonder.
Geen nieuws-voorzieningen, geen actuele berichten.
Mediumgebruik
Standaardformulier om op zoek te gaan naar de tussenpersoon. Als je geluk hebt, krijg je een aantal tussenpersonen aangeboden; je kunt dan op een eenvoudige wijze een email versturen.
Geen premieberekeningen op de site. Een gemiste kans onder enigszins vals voorwendsel. Kortom, niet indrukwekkend.
Prikkel
Zoekt, en breng ons op de hoogte als u hem heeft gevonden.
Betrokkenheid
De Noordhollandsche zit op Internet en heeft haar site zo gebouwd dat ze er gelukkig nooit meer iets aan hoeft te doen. Geen actuele nieuwsberichten, geen berekeningen en vergelijkingen, niks waarvoor die beoogde particulier een keer zal terugkomen. Het zal de achterliggende organisatie dan ook niet belasten. Vooral ook niet, omdat er geen enkele mogelijkheid is om met hen in contact te komen, niet via email en ook niet via telefoon of post. Uw aanwijzing is Oudkarspel. MARTIN: apart kadertje!!!
De disclaimer
De in de website van nh1816 opgenomen ‘disclaimer’ verdient onze bijzondere aandacht. De disclaimer komt voor in meerdere versies, en dat is een veeg teken. Wij blijven hameren op het gegeven dat het wenselijk is om consistente informatie aan te bieden en de site zodanig op te zetten dat de tijd die gemoeid gaat met onderhoud minimaal is.
Wel nu, wat is het geval. De tekst van de disclaimer luidt grofweg:
“U zult begrijpen dat wij ‘op deze plaats’ niet volledig kunnen zijn, zodat u geen rechten aan deze tekst kunt ontlenen. Voor meer informatie over premie en voorwaarden kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur. Hij kan u ook adviseren over de vraag welke dekking in uw situatie het meest geschikt is. Desgewenst kan hij u in het bezit stellen van de polisvoorwaarden.”
Punt 1 : wij begrijpen dat je onvolledig bent, maar je kunt ook overdrijven.
Punt 2 : soms staat er in de disclaimer ‘..op deze plaats..’, dan weer ‘..in het kader van deze pagina..’, maar ook : ‘in het kader van deze folder’ (o.m. bij de doorlopende reisverzekering). Hier komt de aap bovendrijven: letterlijk de folder overgenomen en helaas niet overal de tekst kunnen corrigeren.

Reageer op dit artikel