nieuws

Website nieuw integraal klachteninstituut in de lucht

Archief

In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) is bij de notaris de oprichtingsakte gepasseerd van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Deze oprichtingsakte moet leiden tot het gewenste integrale klachteninstituut. Inmiddels is alvast een nieuwe website verschenen met als adres www.kifid.nl.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit Koos Bus (voorzitter, NVB), Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars), Niels Mourits (penningmeester, NVA), Rob Groenemeijer (NBVA), Coen van Ham (NVGA), Cees Kielstra (VvHN), Bart de Nie (VFN) en Peter Otten (VFFP).
Vooralsnog zetelt het Kifid in het gebouw van het Verbond van Verzekeraars, waar ook de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) is gevestigd.

Reageer op dit artikel