nieuws

‘Website Elvia Reis ondersteunt intermediair’

Archief

“Graag reageren wij op het artikel over onze Internet-site in AM van 7 maart. Hierin uiten zowel NVA-woordvoerster Hella Kuijpers als Boudewijn van Uden van de NBvA hun bezorgdheid over mogelijke aantasting van de adviesfunctie van het intermediair.

Elvia Reisverzekeringen stelt de kritische houding op prijs, maar meent dat bezorgdheid ongegrond is. De adviesfunctie van het intermediair zal behouden blijven omdat wij, ook op Internet, onverminderd afhankelijk zijn van de diensten van deze groep. De ontwikkelingen zijn dan ook absoluut geen poging om op slinkse wijze te proberen het intermediair buiten spel te zetten, wij willen Internet juist gebruiken als een medium dat de consument naar onze relaties leidt.
Aangezien reisverzekeringen geen producten zijn waarbij geur, smaak en tast van doorslaggevend belang zijn, lenen ze zich in principe voor verkoop per Internet. Graag willen wij daarin de consument die daaraan behoefte heeft, tegemoet komen. Naast het on-line boeken van een reis kan de desbetreffende consument, om zijn pakket compleet te maken, er in de toekomst voor kiezen om ook een bijbehorende reisverzekering aan te vragen via Internet. Wij zien dit als een extra service aan de consument; een service uit naam van het intermediair wel te verstaan.
Op de eigen website van Elvia Reisverzekeringen kan iedereen kennis maken met ons bedrijf, onze producten en onze diensten, dit geldt zowel voor consumenten als voor het intermediair. Een reisverzekering afsluiten kan echter alleen via onze relaties: de assurantietussenpersoon of het reisbureau.
Als het intermediair een eigen site op Internet heeft, kan een deel van de Elvia-site hier namelijk onder worden gehangen. De consument die via de site van onze relatie een verzekering wil afsluiten, kan dan via een zogenoemde ‘hyperlink’ (dit is een button in het scherm die een verbinding tot stand kan brengen met een andere site) de informatie van de Elvia-site naar zich toe trekken.
De informatie die na oproep op het scherm verschijnt, is echter voorzien van de logo’s van het assurantiekantoor of reisbureau en de consument weet daarom niet anders, dan dat hij in het reisverzekeringsprogramma van zijn eigen tussenpersoon zit. Via Internet kan de aanvraag voor een reisverzekering naar de tussenpersoon gestuurd worden.
De feitelijke afsluitingsprocedure van een verzekering over Internet wijkt vervolgens niet af van de traditionele gang van zaken. De loketfunctie blijft vervuld worden door het intermediair, zij het in elektronische vorm. De uiteindelijke verzekering wordt geaccepteerd en opgemaakt door de assurantie-adviseur of het reisbureau. Dit kan overigens weer heel eenvoudig via het Elvia Travel pakket, dat we in de toekomst ook willen koppelen aan Internet.
Een hyperlink met de Elvia-site zorgt er dus voor dat een totaalproduct ontstaat. Dit kan omzetverhogend werken, zeker als het intermediair zelf een verkoopgerichte site heeft. Met de mogelijkheden die wij het intermediair via Internet willen bieden, bevinden wij ons nog in een testfase. Samen met enkele relaties zijn we op dit moment aan het proefdraaien. De partners staan achter de proef, omdat zij net als wij van mening zijn dat het consumentengedrag aan het veranderen is. De generatie van nu groeit op met de muis in de hand en de verwachting is dat hij of zij sommige levensbehoeften in afzienbare tijd op afstand in gaat slaan. De markt zal zich dan ook gaan aanpassen en Internet zal binnen dit hele proces een rol gaan spelen.
Elvia Reisverzekeringen wil met haar Internet-site advieskracht en technische vooruitgang bundelen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst, samen met onze relaties, nog steeds een rol van betekenis spelen.”
Trevor de Vries: “De bezorgdheid van NVA en NBvA over onze plannen is ongegrond”.
Trevor de Vries, algemeen directeur Elvia Reisverzekeringen.

Reageer op dit artikel