nieuws

Website ‘De Andere Tussenpersoon’ actief

Archief

Begin deze maand is de website www.deanderetussenpersoon.nl gelanceerd.

Op genoemde site kan worden vastgesteld dat de vereniging inmiddels, inclusief de oprichters Fpoint (Ab Flipse) en de Jonkman Assurantiegroep, acht leden telt. Onderdeel van de site is een Vraag en Antwoord Forum; gestelde vragen komen bij alle leden binnen en ieder lid kan de vragensteller een antwoord terugsturen.
Tevens zijn de data van de kennismakingsworkshops vermeld. Geïnteresseerden kunnen zich via de site aanmelden.

Reageer op dit artikel