nieuws

WAZ Aanvullings- verzekering Aegon

Archief

Aegon heeft een WAZ Aanvullingsverzekering op de markt gebracht. Als een ondernemer op grond van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) een uitkering ontvangt die lager is dan 70% van het minimumloon, dan vult Aegon dit aan tot die 70%.

Waar volgens de WAZ het criterium ‘gangbare arbeid’ wordt aangehouden, hanteert Aegon het begrip ‘beroepsongeschiktheid’ als uitkeringscriterium. “Dat wil zeggen dat deze verzekering gewoon uitkeert, zelfs wanneer een arbeidsongeschikte ondernemer volgens de WAZ in staat zou zijn een ander beroep uit te oefenen.”
De WAZ Aanvullingspolis van Aegon kent twee tariefvormen: het combitarief (lage instappremie die jaarlijks stijgt) of het standaardtarief (premie die alleen stijgt als het verzekerd bedrag wordt verhoogd).

Reageer op dit artikel