nieuws

Wat bieden verzekeraars onder EB-vlag?

Archief

In de afgelopen maand heeft AM onder een vijftigtal maatschappijen een schriftelijke enquête gehouden over ‘employee-benefits’: de producten, de diensten en de samenwerkingsverbanden. Uit de enquête blijkt dat op dit moment slechts enkele maatschappijen met recht kunnen spreken van een EB-programma; de meeste verzekeraars zijn nog druk bezig met het op- en/of uitbouwen van een productenpakket onder EB-vlag.

Diverse maatschappijen hebben er in hun beantwoording op gewezen dat de opstelling van een EB-programma primair op de weg van het onafhankelijk intermediair ligt. Deze verzekeraars beschouwen zichzelf louter als leverancier van bouwstenen voor zo’n pakket.
Wat de enquête betreft: acht aangeschreven maatschappijen hebben laten weten dat zij geen activiteiten op EB-terrein ontplooien, te weten Amev-Interlloyd, Falcon, Legal & General, Movir, NOG, Proteq, Robein en Sun Alliance Leven. Vijf maatschappijen gaven aan niet aan de enquête te willen meewerken, te weten NVS, SFB, Royal Nederland, Winterthur en Zilveren Kruis. Niet gereageerd hebben: ABN Amro, Altis, Het Anker, Fair Go, Univé en VVAA.
Aegon Naam EB-programma: Introductie medio 1997 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: De Twaalf Provinciën, ArboNed Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Arbo-cursussen, gratis gezondheidslijn Bijzondere diensten voor intermediair: Opleidingen, begeleiding bij advisering/presentaties Personal Benefits Statement: Ja, introductie in 1998, ontwikkeling in eigen huis. Verzorging EB-administratie: In overleg met intermediair. De Amersfoortse Naam EB-programma: Het Amersfoortse Personeels Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, reis. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, De Twaalf Provinciën, Commit-Arbo, Arborg Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Periodiek geneeskundig onderzoek, rugonderzoek, zorgbemiddeling Bijzondere diensten voor intermediair: Opleiding, presentaties Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in eigen huis. Verzorging EB-administratie: De Amersfoortse Bijzondere samenwerkingsverbanden: OZ-Breda, diverse rug-adviescentra Amev Naam EB-programma: Employee Benefits Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Avios Bijzondere diensten voor intermediair: Ondersteuning via inspectiekorps. Verdere EB-hulp is in ontwikkeling. Personal Benefits Statement: Ja, introductie binnenkort. Ontwikkeling in eigen huis. Verzorging EB-administratie: In overleg met klant en distributiekanaal. Bijzondere samenwerkingsverbanden: Amev Pensioen & Zorg wil toegang gaan bieden tot een full-service-concept rond de factor arbeid. Voor met name non-assurable-benefits en (financiële) diensten, wordt gezocht naar strategische partners, binnen en buiten het Fortis-concern. Anova Naam EB-programma: Hart voor de Zaak Verzekeringsproducten: WAO-gat + excedent, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: AVA, ArboNed, De Twaalf Provinciën Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Via volmachthouder Nedasco Bijzondere samenwerkingsverbanden: Het totale pakket is een samenwerkingsverband met Avéro, Amev-Interlloyd, UAP-NieuwRotterdam. Anoz Naam EB-programma: PersoneelsZorgProgramma Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Loonschade-service (werkgever), ClaimCare (werknemer) en verzuimpreventie door middel van onder meer wachtlijstbemiddeling, privékliniek en preventiecursussen. Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in samenwerking met Delta Lloyd. Verzorging EB-administratie: Anoz Bijzondere samenwerkingsverbanden: Inschakeling specifieke zorgdienstverleners: Versloot en Partners (psychologen), Stichting Ergonomie en Preventie STEP (rugpreventie), Assessment & Interventie Centra Nederland (onderzoek naar en beïnvloeding van psychische problemen), privéklinieken. Avéro Naam EB-programma: Bedrijfs Zorg Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Arboned, Arbo Unie, Stigas, De Twaalf Provinciën Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Wachtlijstbemiddeling, Arbo-advisering, gezondheidsmanagement Bijzondere diensten voor intermediair: Marktbewerkingsondersteuning Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in eigen huis. Verzorging EB-administratie: Avéro. In ontwikkeling is administratieve dienstverlening voor het intermediair gebaseerd op de salarisadministratie bij de werkgever. AXA Leven Naam EB-programma: Bedrijven Pensioenfonds. Dit is geen specifiek EB-programma, maar een serie producten die passen onder de noemer employee-benefits. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Twee servicepakketten (standaard en uitgebreid). Bijzondere diensten voor intermediair: Budgetteringsprogramma voor de berekening van diverse pensioenvarianten. Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: AXA Leven Beon Naam EB-programma: Nu alleen losse producten. Aan compleet EB-programma wordt gewerkt. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, aov, WAO-gat + excedent, ziektewet. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Beon Advies Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Informatiebijeenkomsten Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Beon Bijzondere samenwerkingsverbanden: Met een zorgverzekeraar Centraal Beheer Naam EB-programma: Geen EB-programma, omdat al onze werkgever/werknemerproducten al logisch op elkaar aansluiten. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten). Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, DTP, Arbo Unie, Arbo Groep GAK Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Alle gewenste diensten, in overleg met klant. Personal Benefits Statement: Ja, in eigen huis ontwikkeld. Verzorging EB-administratie: Centraal Beheer DBV Leven Naam EB-programma: Geen EB-programma, omdat DBV producten op individuele basis samenstelt voor de relatie van het intermediair. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon Delta Lloyd Naam EB-programma: Personal Employee Benefits Verzekeringsproducten: Pensioenregeling, VUT-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering + excedent, ziektewetverzekering, ziektekostenverzekering (inclusief gemengde collectiviteiten), gouden handdrukregelingen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor intermediair: Eén coördinatiepunt, marketing- en verkooptraining, rapportage op basis van arbeidsvoorwaardenscan, ondersteuning op arbeidsvoorwaardenterrein. Personal Benefits Statement: Ja, in eigen huis ontwikkeld. Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon of Delta Lloyd Bijzondere samenwerkingsverbanden: Anoz voor ziektekosten Elvia Naam EB-programma: Geen EB-programma. Elvia biedt de tussenpersoon wel een compleet productenpakket. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (in de loop van dit jaar incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, overlijdensrisico. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Voorkeursarbodiensten: De Twaalf Provinciën Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Verschilt per geval Erasmus Naam EB-programma: Nog geen EB-programma. Diverse EB-verzekeringen worden nu los aangeboden. Verzekeringsproducten: Pensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Personal Benefits Statement: Nee Generali Naam EB-programma: Introductie eind 1997 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor intermediair: Collectief pensioensoftware Personal Benefits Statement: Ja, op termijn. Ontwikkeling door extern bureau. Geové Naam EB-programma: Geen EB-programma. Geové biedt wel enkele losse producten. Verzekeringsproducten: Aov, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Zorgmakelaar, revalidatieprogramma’s, psychische hulpverlening Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Geové De Goudse Naam EB-programma: Personeelszorg Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, doorlopende reis. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Zorgbemiddeling, verzuimbegeleiding Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld door eigen softwarehuis Informatikum. Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor, eventueel in overleg met tussenpersoon en maatschappij. Hooge Huys Naam EB-programma: Geen specifiek EB-programma. Intermediair stelt totaalpakket voor relatie samen. Hooge Huys kan producten leveren. Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor of assurantietussenpersoon Maatschappij: Interpolis Naam EB-programma: Interpolis Personeelsarrangement Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen, motorrijtuigen, inboedel, opstal, recreatie, rechtsbijstand, doorlopende reis. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Stigas Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Accountmanagement, risico-inventarisatie, zorgbemiddeling Bijzondere diensten voor intermediair: , Accountmanagement, servicedesk, hulpmiddel voor risico-inventarisatie Personal Benefits Statement: In ontwikkeling. Interpolis werkt ook aan Employer Benefits Statement (soort bundeling van alle PBS’en van de werknemers). Verzorging EB-administratie: Interpolis Bijzondere samenwerkingsverbanden: Health Connect Nederland Levob Naam EB-programma: Levob Verzekerd Preventie Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (excl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Eventueel bijdrage in kosten arbodienst. Personal Benefits Statement: Ja, ontwikkeld in eigen huis. Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon MeanderZorg Naam EB-programma: Introductie in tweede helft 1997 Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, Arbogroep Holland, MBA Personal Benefits Statement: Nee Nationale-Nederlanden Naam EB-programma: Personeels Zekerheids Plan Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, De Twaalf Provinciën, KLM Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Analyse en advies, administratie per werknemer via Connect, bedrijfsgezondheidszorg op maat, bemiddeling door verzekeringsadviseur bij inlenen flexibele arbeid via Start Bijzondere diensten voor intermediair: EB-helpdesk, Connect (kijk- en mutatiefunctie), Start-bemiddeling en bedrijfsgezondheidszorg op maat Personal Benefits Statement: Ja, medio 1997. Ontwikkeling in eigen huis. Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van situatie Bijzondere samenwerkingsverbanden: Eigen ziekenfonds en samenwerking met ZAO, ZorgVoorzieningen Nederland (ZVN) voor reïntegratie, diverse zorgverleners op het gebied van psychische hulpverlening, orthopedische hulpverlening, bewegingsapparaat en thuiszorg. Nieuwe Hollandse Lloyd Naam EB-programma: Geen specifiek EB-programma. Intermediair stelt totaalpakket voor relatie samen. Nieuwe Hollandse Lloyd kan producten leveren. Verzekeringsproducten: ANW-hiaat, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Magazine ‘Blauwdruk’ Bijzondere diensten voor intermediair: Magazine ‘Blauwdruk’ Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van situatie. Nuts Naam EB-programma: Zeker Beter Totaal Plan + Verzekeringsproducten: Ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen en binnenkort ook ANW-hiaat, aov en WAO-gat. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Stigas Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Managed care, bezoek door deskundige samen met tussenpersoon. Bijzondere diensten voor intermediair: Helpdesk, info-bijeenkomsten Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Nuts Bijzondere samenwerkingsverbanden: Tal van zorgverleners Ohra Naam EB-programma: Drimensie Plan Verzekeringsproducten: Pensioen (op termijn), aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Stigas Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Preventie- en reïntegratiedienstverlening, arbodienstverlening Personal Benefits Statement: Nee, is wel in ontwikkeling. Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor Bijzondere samenwerkingsverbanden: Diverse preventie- en reïntegratiedienstverleners, zoals de AFP Preventiecentra, rugadviescentra, eerstelijnspsychologen. ONVZ Naam EB-programma: Introductie eind 1997. Verzekeringsproducten: Ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), aov en ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee, nog niet Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Preventieprogramma’s Bijzondere diensten voor intermediair: Presentaties Personal Benefits Statement: Nee, nog niet. Ontwikkeling door extern bureau. Optas Pensioenen Naam EB-programma: Introductie medio 1998 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Gegevens verzamelen en analyseren, daarna follow-up via persoonlijke risico-analyse en verzekeringsoplossing Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Combinatie werkgever/verzekeraar Maatschappij: Reaal Naam EB-programma: Arbeidsvoorwaardenverzekeringen van Reaal Bedrijven Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Arbo Groep Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Afvloeiingsregelingen via Reaal Inkomen Garantieplan, onder andere met cursus Pensioeninzicht via De Essenburgh, outplacement via Start, SWA of Walgemoed, budgetvoorlichting via Nibud. Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Reaal; in verband met Ziektewet ook Cadans en GAK Rijnmond Naam EB-programma: Introductie in najaar 1997 Verzekeringsproducten: Aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Nee Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Managed care, statements Bijzondere diensten voor intermediair: Automatisering, statements Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Assurantietussenpersoon of gecombineerd Bijzondere samenwerkingsverbanden: Strategische samenwerking met Elvia en Erasmus Stad Rotterdam Naam EB-programma: Geen specifieke naam Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: ArboNed, Twaalf Provinciën Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Al naar gelang behoefte van werkgever, bijvoorbeeld arbeidsdeskundige Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van wens klant Tiel Utrecht Naam EB-programma: Introductie in najaar 1998 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet. Voorkeursarbodiensten: ArboNed, De Twaalf Provinciën Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: Werkgever/administratiekantoor of assurantietussenpersoon Turien & Co (volmachtbedrijf) Naam EB-programma: Geen specifieke naam. Turien & Co maakt gebruik van EB-productonderdelen van volmachtgevers als Nationale-Nederlanden, De Goudse, Nuts, UAP-NieuwRotterdam en Alpina. Verzekeringsproducten: Aov (najaar 1997), ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer: Geautomatiseerde aanlevering van personeelsgegevens, ‘managed care’ (wachtlijstbemiddeling, substitutie van zorg, preventie- en reïntegratieprogramma’s). Personal Benefits Statement: Nee, nog niet. Ontwikkeling in samenwerking met externen. Verzorging EB-administratie: Afhankelijk van het product door Turien of extern. UAP-NieuwRotterdam Naam EB-programma: Introductie in najaar 1997 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (incl. gemengde collectiviteiten), ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Ja Voorkeursarbodiensten: Arbo Management Groep. Personal Benefits Statement: Nee Verzorging EB-administratie: UAP-NieuwRotterdam Bijzondere samenwerkingsverbanden: Ziekenfonds Anova Zürich Naam EB-programma: Introductie eind 1997/begin 1998 Verzekeringsproducten: Pensioen, VUT/prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ongevallen. Arbozorg via verzekeraar mogelijk: Nee Personal Benefits Statement: Nee Zwitserleven Naam EB-programma: Introductie eind 1997/begin 1998 Zwolsche Algemeene Naam EB-programma: Introductie medio 1998

Reageer op dit artikel