nieuws

Wat bieden verzekeraars onder EB-vlag?

Archief

In de afgelopen maand heeft AssurantieMagazine onder een kleine vijftig maatschappijen een schriftelijke enquête gehouden over employee-benefits. Uit de enquête blijkt dat op dit moment het merendeel van de maatschappijen met recht kan spreken van een EB-programma. Enkele maatschappijen zijn nog volop bezig met het uitbouwen van een productenpakket.

Van de dertig maatschappijen die de enquête ingevuld hebben (er zijn er zevenenveertig verstuurd), zeggen in totaal vijf nog aan een pakket te werken. Zeven maatschappijen zijn niet van plan een EB-pakket te ontwikkelen. Achttien maatschappijen hebben inmiddels al een EB-programma geïntroduceerd. Drie jaar geleden, toen AM een vergelijkbaar onderzoek hield, betrof het nog een handjevol verzekeraars.
Bij de beantwoording van de vragen geven een aantal maatschappijen aan dat de samenstelling van het EB-pakket vooral een taak is van het onafhankelijk intermediair.
Opvallend is verder dat geen van de aangeschreven intermediairs de enquête geretourneerd heeft. Aangeschreven waren: Van Kampen Groep, Turien & Co, Kamerbeek Meeùs en Aon.
Maatschappijen die de enquête niet hebben ingevuld zijn: AXA Leven, De Friesland, Generali, Optas Pensioenen, Woudsend, Zwolsche Algemeene, Winterthur, Zurich, Het Anker, SFB en Rijnmond.
ABM Amro
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Geen specifiek EB-programma, omdat
wij ons in eerste aanleg willen richten op de verkoop van de onderliggende producten en diensten.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, ongevallenverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers?
Ja, ziektewet verzekeringen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekosten.
Bijzondere diensten aan werkgever/werknemer:
Geen.
Aan intermediair:
n.v.t.
Verzorging EB-administratie:
De werkgever of zijn administratiekantoor.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Voorwaarden aan tussenpersonen voor advisering EB-pakket?
n.v.t.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Aegon First Class Employee Benefits
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, Pemba-premiedempingsverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Ja.
Voorkeursarbodiensten::
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Ja, ziektekosten via ONVZ.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
combi-offerte en combi-aanvraagformulier.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
combi-offerte, combi-aanvraagformulier, cursussen.
Verzorging EB-administratie:
werkgever / diens administratiekantoor, assurantietussenpersoon.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket
Selectieve inzet middelen.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, maar het Amersfoortse Personeelsplan (APP) is een geïntegreerd producten/dienstenpakket voor employee-benefits.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, VUT-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, Pemba premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Binnen APP heeft de werkgever bij De Amersfoortse recht op gratis Arbozorg. Deze bestaat uit de ‘Amersfoortse extra’s’ en uit ondersteuning bij de beheersing van de schadelast door middel van reïntegratiebemiddeling.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Ja, deze kunnen in de APP worden meeverzekerd.
Voorkeursarbodiensten:
Nee, De arbodiensten waarmee wordt gewerkt moeten echter wel aan kwaliteitsnormen voldoen.
EB-producten van andere risicodragers?
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
De Amersfoortse werkt met casemanagement. Eerst wordt er vastgesteld wat er aan de hand is. Daarna worden er gericht instrumenten ingezet die passen bij het onderhavige geval. Zaken die ingezet kunnen worden zijn: wachtlijstbemiddeling, begeleiding door een arbeidsdeskundige, outplacement, mediation, medische interventies, financiering (bijv. van een opleiding) et cetera. Alles gebeurt aan de hand van signalen in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid, waarin de Amersfoortse een pro-actieve rol speelt.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Het intermediair heeft bij de Amersfoortse rechtstreeks toegang tot de unit ‘reïntegratiebemiddeling’. Naast uitgebreide commerciële ondersteuning met brochures, presentaties en andere voorlichtings- en actiemateriaal kan het intermediair een beroep doen op pensioenadviseurs en adviseurs medische varia. Elke vraag over EB kan worden voorgelegd aan de specialisten van de afdeling Relatiebeheer.
Verzorging EB-administratie:
De administratie wordt deels verricht door het bedrijf, deels door de assurantie-adviseur en deels door de Amersfoorste. De Amersfoortse streeft er door samenwerking met andere partijen zoals arbodiensten wel naar om de administratieve lastendruk voor de werkgever en voor de assurantie-adviseur zo beperkt mogelijk te houden.
Personal Benefits Statement (PBS):
Ja, in eigen huis.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
De Amersfoortse neemt deel in vele samenwerkingsverbanden. Doel is steeds om arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Waar deze toch optreedt, wordt er naar gestreefd om de (financiële) gevolgen voor de werknemer en werkgever door actief ingrijpen zoveel mogelijk te beperken.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Amev Employee Benefits.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/Prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, Reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Ja, via VGZ.
Voorkeursarbodiensten:
Commit, AGG, Metis, ArboNed, Relan, ArboUnie.
EB-producten van andere risicodragers:
Ja, partners uit de Fortis-organisatie, zoals Direkt Bank
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Communicatie op maat, pensioenplanner, pbs, arbeidsvoorwaardenanalyse.
Bijzondere diensten voor intermediair:
Opleiding EB-advies, advies EB-software, EB-statementservice, arbeidsvoorwaardenanalyse.
Verzorging EB-administratie:
De werkgever / diens administratiekantoor, de assurantietussenpersoon, eigen beheer. Amev kan in overleg, op verschillende situaties aansluiten.
Personal Benefits Statement (PBS):
Ja, in eigen huis, extern, door Aras en met EBL werkende partners.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Voor arbeidsreïntegratie en preventie in EB heeft de Amev unit Effort Care samenwerkingen met een groot aantal specialisten.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Betrokkenheid en vakkundigheid.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
We beschikken niet over een specifiek EB-programma/concept/productenpakket. Wél hebben we nagenoeg alle elementen van een dergelijk concept als product ‘op de plank liggen’. (zie ook vraag 3). Op dit moment is nog niet duidelijk of er een EB-programma onder een bepaalde naam zal worden geïntroduceerd.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, Pemba-premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Achmea Health Services: leeftijdsconcepten die zijn gericht op verzekerden die bewust bezig zijn met hun gezondheid, o.a. lifestyle-advisering, fitnessconcept, woonzorgdiensten, wachtlijstbemiddeling, individuele preventie en reïntegratie.
Argonaut: complete dienstverlening op het brede terrein van preventie en reïntegratie, wachtlijstbemiddeling, consultancy, gids in subsidieland.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers?
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Argonaut, Achmea Health Sevices.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Ondersteuning door buitendienst ( account-managers en EB-adviseurs).
Verzorging EB-administratie:
n.v.t
Personal Benefits Statement (PBS):
Ja, in eigen huis (Achmea).
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Achmea-partners.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Nee, iedere aanvraag wordt op zijn merites beoordeeld.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Axent werkgever/werknemersservice (awws) ViaVisie.
Verzekeringsproducten:
Arbeidsvoorwaarden en regelingen, communicatie t.b.v. werkgevers aan werknemer en adviesconcept aan werknemers boven op collectieve voorzieningen op basis van persoonlijke situatie (pré)pensioen, AOV, ANW, et cetera.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Arbeidsvoorwaarden en regelingen communicatie ten behoeve van werkgevers aan werknemer en adviesconcept aan werknemers bovenop collectieve voorzieningen op basis van persoonlijke situatie (pre)pensioen, AOV, ANW, et cetera.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Eigen verkoop.
Personal Benefits Statement (PBS):
Ja, in eigen huis.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Bedrijfszorg.
Verzekeringsproducten:
Ziektekostenverzekering, Bedrijfszorgpolis (werkgever) en Zorgpolis (werknemer) vormen het sluitstuk. Accent ligt op advisering en dienstverlening.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Ja, we werken met vele samen.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Advisering over en implementatie van gezondheidsbeleid in ondernemingen. Zorgbemiddeling en bewegwijzering in de zorg. Advisering over en contractering van effectieve interventies. Bedrijfszorgpolis (werkgever) en Zorgpolis (werknemer).
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Advisering over en implementatie van gezondheidsbeleid in ondernemingen. Zorgbemiddeling en bewegwijzering in de zorg. Advisering over en contractering van effectieve interventies. Bedrijfszorgpolis (werkgever) en Zorgpolis (werknemer).
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Compaan.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we werken eraan. De introductiedatum van ons EB-programma is nog niet bekend. De naam is ook nog niet bekend.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
DBV zich vooralsnog richt op het levenelement binnen EB.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, verzekering invaliditeitskapitaal.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzonderen diensten voor werkgever/werknemer:
Pensioenbrieven, reglementen.
Verzorging EB-administratie?
n.v.t.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Employee Benefits-pakket.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, Pemba-premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Communicatie arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorwaardenadvies.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Communicatie arbeidsvoorwaarden.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Communicatie advies voorwaarden, (personal employee- benifitsstatements, EB keuzebeloning, pensioenen) arbeidsvoorwaarden advies, cao-database, EB-opleidingsmodules, EB-game (simulatiespel), EB-café( vier keer per jaar). Delta Lloyd Advies Services (leveren van extra adviescapaciteit op het gebied van PFP).
Verzorging EB-administratie:
assurantietussenpersoon.
Personal Benefits Statement (PBS):
Ja, in eigen huis.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Professionaliteit op het gebied van EB.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
wij denken dat de verzekeringsadviseur degene is die de EB onderdelen van verschillende aanbieders inkoopt en samenvoegt voor zijn klanten. Erasmus biedt een aantal onderdelen aan.
Verzekeringsproducnten
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Verzorging EB-administratie:
Wij leveren de componenten ten behoeve van de EB- adviseur.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Rijnmond (zorgverzekeringen).
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we werken eraan. FairGo beschikt op dit moment niet over een compleet EB-programma. Wij voeren een pensioenproduct in een individuele en een semi-collectieve variant, het FairCo Beurs Index Pensioenplan. Daarnaast zijn we bezig met een conceptontwikkeling voor een uitbreiding van ons EB-programma.
Verzekeringsproducten::
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-hiaatverzekering, WW-aanvullingsverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Nee. Binnen de Achmea Business Unit Intermediair wel.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Wij ondersteunen de met ons samenwerkende intermediairs met speciaal voor dit doel ontwikkelde workshops.
Verzorging EB-administratie:
assurantietussenpersoon.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
een aantal Achmea-partners in het kader van EB: Avéro Zorg, Avéro Schade, Achmea Inkomensverzekeringen, Zilveren Kruis.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Geen ‘vuistregels’ maar bepalen het per geval.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
Geové RZG losse producten voert die naadloos op elkaar aansluiten, zodat de werkgever/werknemer naar eigen inzicht en afhankelijk van de persoonlijke situatie een EB-pakket kan samenstellen.
Verzekeringsproducten::
Bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, arbozorg, ziekteverzuimverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Arbo Noord, Guyna International.
EB-producten van andere risicodragers:
De Amersfoortse.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
De Zorgmakelaar (o.a wachtlijstbemiddeling, intensieve revalidatieprogramma’s en zorgprogramma’s).
Bijzondere diensten voor het intermediair:
De Zorgmakelaar (o.a wachtlijstbemiddeling, intensieve revalidatieprogramma’s en zorgprogramma’s).
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Verzuim Manager. Dit is een onderdeel van het totaal op te leveren EB-concept (Alle hieronder liggende antwoorden zijn van toepassing op Verzuim Manager).
Verzekeringsproducten:
Bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, arbozorg, ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, Pemba premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Ja, we werken met voorkeurspakketten.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Adviesrapport/benchmark, geïntegreerde offerte, interventie/preventiediensten, periodieke verzuiminformatie.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Geautomatiseerde checklist (verhoogt toegevoegde waarde van tussenpersoon), ondersteuning bij advies, vraagbraak d.m.v. casemanagers, toolkit ter bevordering van adviesfunctie.
Verzorging EB-administratie:
De assurantietussenpersoon, eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
TNO Arbeid, verschillende dienstenleveranciers op allerlei gebied.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Ja, we starten met een selectieve groep.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we werken eraan. De naam van het programma is nog niet bekend.
Verzekeringsproducten::
Pensioenregeling, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ongevallenverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
n.v.t.
Voorkeursarbodiensten:
n.v.t.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Het Betere werk.
Verzekeringsproducten::
Arbozorg, ziekteverzuimverzekering, pemba-premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Relan, Arbo Unie, ArboNed, Maetis, Commit Arbo.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Training personeelsmanagement voor ondernemer, Compaan Verzuimmanager.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Opleiding in EB Kennis/vaardigheden.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Verzekerd Preventie Plan.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Themamiddagen, fiscale ondersteuning, overig.
Verzorging EB-administratie:
Per contract te bepalen.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, PersoneelsZekerheidsPlan.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, Pemba premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee, wel samenwerkingsrelatie met ArboNed en SFB arboDuo.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Software-ondersteuning Connect, Software-op-maat. Niet-financiële diensten op basis van bemiddeling zoals kinderopvang, huishoudservice.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Marktbewerkingsondersteuning via Accountmanagers, specialisten en servicecentrum Verzekerings Adviseurs.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Keerpunt als samenwerkingsverband met SFB en ASR.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
wij ons richten op een aantal partiële EB-producten.
Verzekeringsproducten::
ANW-hiaatverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een (programma)/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, we voeren geen specifieke naam in verband met combinatie van producten en diensten zoals Careplan / collectief Ziektekosten NVS.
Verzekeringsproducten:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ziekteverzuimverzekering.
Verder: Careplan, gebaseerd op dienstverleningspakket ter preventie van verzuim en bespoediging van reïntegratie bij verzuim.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Diverse preventieve cursussen zoals rug-tilcursus/rsi-cursus, wachtlijstbemiddeling/mediation/inzet eerstelijns psychologische hulp/fysiobus op de werkplaats, arbeidsdeskundige begeleiding/advies.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, ons EB-programma is gevormd rondom drie thema’s: Mens en Gezondheid, Mens en Toekomst, Mens en Veiligheid.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, arbozorg, ziekteverzuimverzekering, Pemba-premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Ja, wij constateren wel dat dit een zeer moeilijke markt is. Gebleken is dat voordelen (prijs en gemak) van een collectief ziekenfondscontract ten opzichte van het eigen vertrouwde ziekenfonds voor veel werknemers te gering zijn om over te stappen.
Voorkeursarbodiensten:
Ja, Ohra werkt samen met Relan. Verder wordt er binnen Delta Lloyd Nuts Ohra-verband gewerkt aan het bundelen van bestaande samenwerkingen met de grote landelijke arbodiensten.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Verzuimpreventie, zorgcentrale (wachtlijstbemiddeling, psychologische hulp, rugadviescentra en arbeidsbemiddeling). Ohra heeft hiervoor samenwerkingsverbanden met een selecte groep van zorgaanbieders. Daarnaast biedt de Internet-site veel informatie over verzekeringen en diensten van Ohra. In de toekomst zal een steeds groter deel van de werknemercommuncatie voor collectieve verzekeringen via Internet geschieden.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Het intermediair kan van dezelfde dienstverlening gebruikmaken als werkgevers. Het intermediair kan daarbij zelf bepalen welke dienstverlening richting werkgevers en werknemers hij voor zijn rekening neemt en welke dienstverlening door Ohra wordt uitgevoerd. Het intermediair is op deze wijze uiterst flexibel in de invulling van zijn adviesfunctie.
Verzorging EB-administratie:
Ohra zorgt voor de verwerking van de door de werkgevers (of het betrokken intermediair of administratiekantoor) aangeleverde administratieve gegevens. Afhankelijk van het afgenomen verzekeringspakket en de specifieke situatie van de klant kunnen afspraken gemaakt worden over het administratieve traject. Voor een aantal verzekeringen loopt de communicatie rechtstreeks tussen Ohra en de werknemer. Hierdoor is de administratieve belasting voor de werkgever minder zwaar.
Personal Benefits Statement (PBS):
Ohra maakt gebruik van de mogelijkheden die fusiepartner Delta Lloyd biedt. Met Delta Lloyd zijn afspraken gemaakt over de inzet van expertise en software voor het vervaardigen van een Personal Benefit Statement.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Geen.
Speciale voorwaarden aan tussenpersonen voor advisering van het EB-pakket?
Intermediairs die op basis van partnership willen samenwerken met Ohra zijn welkom. Wij kijken hierbij naar de positie en ervaringen van het intermediair in de zakelijke markt.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Belangen in balans.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, WAO-gatverzekering, ziekteverzuimverzekering, reïntegratie.
Verder: gouden handdruk.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Ja.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Uitgebreid EB Servicepakket bestaande uit verschillende communicatiemiddelen.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Royal Future.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Er is een pensioenplanner in de maak.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Offerteprogramma, vergelijkingsprogramma, een nog te maken pensioenplanner.
Verzorging EB-administratie:
De werkgever/diens administratiekantoor, assurantietussenpersoon.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
EB-advisering met pensioen als speerpunt.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
het intermediair het aanspreekpunt hiervoor is, RSA levert wel de bouwstenen.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prépensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Account Managment Pensioen-overeenkomst en reglement.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Account Management e.d.
Verzorging EB-administratie:
In overleg.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, het Collectieve Zorgplan.
Verzekeringsproducten:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, ArbozorgZiekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, Pemba premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten:
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Commit Arbo, Arboned, De Twaalf Provinciën en Gak.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
Opleidingen, presentaties.
Verzorging EB-administratie:
Assurantietussenpersoon.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Keerpunt.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
het niet past in ons marketingconcept.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we werken eraan.
De naam voor ons specifieke EB-programma luidt:
Gezond Werken Plan. De introductie van ons EB-programma wordt verwacht rond 1 september 2000.
Verzekeringsproducten:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, arbozorg, ziekteverzuimverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Bedrijfsfysiotherapie, bedrijfspsychologie, revalidatie.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n programma te ontwikkelen.
Wij voeren geen specifiek EB-programma, omdat
VGZ zich concentreert op verzuimbeïnvloeding. Wij hebben daartoe ons Integraal Zorgplan IZP ontwikkeld. Dit is een verzuimbeheersingsconcept waarbij afname van producten kan plaatsvinden.
Verzekeringsproducten:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, arbozorg, ziekteverzuimverzekering (Werkgever eigen-risicobijdrage voor kort verzuim), Pemba eigen-risicoverzekering, reïntegratie. Verder: het Bedrijfszorgplan (BZP).
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Nee. VGZ is met PGGM eigenaar van de arbodienst Maetis (Avios en De Twaalf Provinciën). Wij zijn echter bereid en in staat met iedere kwalitatieve arbodienst te werken.
EB-producten van andere risicodragers: PLT = Ja, arbeidsongeschiktheidsproducten.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Voeren van procesregie, coördinerende functie.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Amev, ABP, PGGM.
Speciale voorwaarden aan tussenpersooon voor advisering EB-pakket?
Absolute topkwaliteit.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Nee, we werken eraan.
De introductie van ons EB-programma wordt verwacht rond 2001/2002. De naam is nog niet bekend.
Verzekeringsproducten:
Arbozorg, Ziekteverzuimverzekering, Pemba premiedempingsverzekering.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten?
Nee.
Voorkeursarbodiensten:
Ja, de diensten die door de Beroepsverenigingen worden voorgedragen.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Loonadministratie, werknemersadministratie.
Verzorging EB-administratie:
De werkgever/diens administratiekantoor.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Wordt niet aan tussenpersoon uitgeleverd.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Gezondheid en Sociale Zekerheden.
Verzekeringsproducten:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, arbozorg, ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen-risicoverzekering, reïntegratie.
Gemengde collectiviteiten voor ziektekosten
Ja.
Voorkeursarbodiensten:
Ja, deels bepaald door de klant. Argonaut.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee.
Bijzondere diensten voor werkgever/werknemer:
Preventie, verzuimbeheersing, reïntegratie. Loket Gezondheid en Sociale Zekerheid via brancheorganisaties.
Verzorging EB-administratie:
Eigen beheer.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee.
Is er een programma/concept/productenpakket voor employee-benefits?
Ja, Benefits Select Plan.
Verzekeringsproducten:
Pensioenregeling, vut-/prepensioenregeling, ANW-hiaatverzekering, bedrijfsspaarregeling, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gatverzekering, Ziektekostenverzekering, Ongevallenverzekering, Arbozorg, Ziekteverzuimverzekering, Pemba eigen risicoverzekering, Pemba premiedempingsverzekering, reïntegratie.
Indien noodzakelijk wordt doorverwezen naar een partnerverzekeraar binnen de formule.
EB-producten van andere risicodragers:
Nee, niet onder eigen label.
Bijzondere diensten voor het intermediair:
EB-opleidingen, EB-academie, actuele kennisondersteuning, EB-analyse rapportage, EB-netwerk voor diensten en producten.
Verzorging EB-administratie:
Niet specifiek vastgelegd.
Personal Benefits Statement (PBS):
Nee, tenzij als doorverwijzing binnen het Zwitserleven EB-netwerk.
Bijzondere samenwerkingsverbanden:
Zorg & Verzuim: Goudse Verzekeringen. Human-resourcemanagement: Schouten & Nelissen, Kinderopvang: Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen.
Speciale voorwaarden aan tussenpersoon voor advisering EB-pakket?
Ja, de formule wordt selectief beschikbaar gesteld.

Reageer op dit artikel