nieuws

Wat beklijft?

Archief

De zomer zit er weer op. Hij is in ons land rustig verlopen. Hier geen miljarden kostende overstromingen of bosbranden. Financiële schade hebben verzekeraars tot dit moment van het jaar alleen door een harde januariwind geleden. Marktleider Achmea zal met _ 134 mln ongetwijfeld voor de grootste kostenpost tekenen. Het concern klaagt daar gelukkig niet over. “De storm Kyrill gaf ons de mogelijkheid onze excellente scores op het gebied van klanttevredenheid bij claimafhandelingen te bewijzen”, zo luidt de toelichting.

Akkoord, de woorden klinken wat hoogdravend, maar de kerngedachte is prima. Door schades naar volle tevredenheid van polishouders af te handelen, kan deze bedrijfstak zijn maatschappelijke nut en bestaansrecht bewijzen en het niet vlekkeloze imago oppoetsen. Reclamecampagnes zijn minder kostbaar, maar het positieve beeld beklijft op deze wijze aanzienlijk langer.
Eén van de al langer lopende reclamecampagnes is die van Achmea-dochter FBTO. Bekende Achterhoeker Bennie Jolink tracht daarin het gedrag van Nederlanders te beïnvloeden met de terugkerende kreet ‘Verzekeren kan je zelf’. Tussenpersonen en intermediairverzekeraars zullen tandenknarsend moeten toegeven dat de direct writer hier een sterke kreet te pakken heeft. Of het tot gedragsverandering leidt, is natuurlijk de vraag.
Opmerkelijk genoeg krijgt Jolink bijval vanuit intermediaire hoek. Zo hebben MiXZ en Census, twee kantoren van Nationale-Nederlanden, sinds kort deze tekst op hun website staan: “Sommige verzekeringen kunt u heel eenvoudig zelf, zonder ons advies, via deze website afsluiten.” Het is toch nog niet zo heel lang geleden dat zulke woorden binnen intermediaire kring als vloek konden worden beschouwd.
Maar er verandert méér, vooral op het beloningsfront. Zo komen vrijwel tegelijkertijd twee inkoopbedrijven (Financium en Nationale Hypotheekpas) met ‘provisieloze’ hypotheekproducten. De laatste hanteert een vast tarief van _ 795 voor de dienst ‘hypotheekadvies’.
Het was te verwachten dat de hypotheekwereld het voorbeeld van de makelaars volgt. Flink stijgende huizenprijzen hebben voor deze beroepsgroepen automatisch tot flink stijgende beloningen geleid, louter omdat die als een percentage aan de koop- of hypotheeksom zijn gekoppeld. Een overheid kan zich dat (zie de overdrachtsbelasting) permitteren, maar de tucht van de markt staat dit op lange termijn niet toe.
Tot slot leert een van de laatste dagen van zomermaand augustus dat er op beloningsgebied soms ook schokkend weinig verandert. Unigarant bestaat 35 jaar en de werkgroep die maandenlang heeft nagedacht over de wijze waarop dat moet worden gevierd, is uitgekomen op een bonusactie voor tussenpersonen. De eerste 25 die dit najaar 35 autopolissen weten te slijten, mogen met Unigarant mee feestvieren in Barcelona. Hopelijk worden in Catalonië nieuwe inzichten opgedaan, want in Hoogeveen hebben ze in 35 jaar nog niet veel geleerd.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel