nieuws

Wapenstilstand bij wagenparken

Archief

Wapenstilstand bij wagenparken

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
Om de in hun branche al vele maanden durende premieoorlog tot staan te brengen, kwamen de autoverzekeraars begin december 1982 een wapenstilstand overeen. Ze spraken tijdens een marktvergadering af, dat er tot 1 juli 1983 geen nieuwe valse vloten zouden worden gesloten (een valse vloot omvat het wagenpark van een bedrijf plus eigen auto’s van medewerkers).
Deze wapenstilstand was nodig, omdat (in premievolume uitgedrukt) 25% van de autoverzekeraars van mening was, dat de geldende normen van het toenmalige PCB (Permanent Comité ter Bestrijding van Begunstigingscontracten) verruimd moesten worden. Maar bij verruiming zou de ‘Marktcode 1983’ op de tocht komen te staan. (Ja, dat waren nog eens tijden, mensen van de NMA!) Een speciale werkgroep van de NVVA (Nederlandse Vereniging Van Automobiel-assuradeuren) zou zich over dit vraagstuk gaan buigen, in nauw overleg met onder meer de specifieke vlotenverzekeraars en de tussenpersonenorganisaties NVA en NBVA.
Risicoverzekeringen
Een ander bericht in AM 23 van 1982 had ook met de marktorde te maken en droeg de kop ‘Overleg tarieven individuele risicoverzekeringen’. Een aantal levensverzekeraars was eind dat jaar bezorgd over de ontwikkelingen op het gebied van de tarieven van individuele levensverzekeringen en riep een ‘praatgroep’ in het leven. “Het overleg draagt voorlopig een oriënterend en inventariserend karakter en heeft ten doel het behoud van actuarieel verantwoorde tariefgrondslagen. Uiteraard zal dit niet betekenen dat gestreefd wordt naar uniforme tarieven waardoor concurrentie wordt uitgesloten of beperkt.” Woordvoerder van de groep, die verwachtte medio 1983 het overleg te kunnen afsluiten, was mr. Paul Nouwen van Nationale-Nederlanden Leven.
WoonWaarborg
Er bleek eind 1982 grote belangstelling te bestaan voor de werkloosheidsverzekering van assurantiemakelaar O.W.J. Schlencker. De door dit bedrijf in overleg met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ontwikkelde product ‘WoonWaarborg’-verzekering was in het voorjaar van 1982 op de markt gebracht. Het kon uitsluitend in combinatie met een hypotheeklening worden gesloten. AM schreef op 9 december: “Die introductie vormde aanleiding tot koortsachtige activiteit in de studeerkamers bij verzekeraars en banken. Voor zover bekend, is nog niemand er in geslaagd om een passend alternatief te bieden voor het product.”
Assurantiebelasting
De regering wilde in 1983 de assurantiebelasting verhogen van 6 naar 7%. Dit was bedoeld ter dichting van een begrotingsgat van ( 75 mln, dat zou ontstaan door een verbetering van de belastingaftrek wegens buitengewone lasten voor bejaarden en arbeidsongeschikten. Het Verbond van Verzekeraars vond dat een oneigenlijk argument: een verhoging om elders een gat op te vullen.
De assurantiebelasting (alleen geheven op niet-medische schadeverzekeringen) was ingevoerd in 1972. Het toen vastgestelde percentage van 4% werd in 1976 verhoogd tot 6% en vervolgens per 1 maart 1983 tot 7%. Het is toch wel heel treffend, dat de assurantiebelasting exact 25 jaar later (op 1 maart 2008) wordt opgetrokken tot 7,5%. Minister Bos wilde dat eigenlijk al per 1 januari doen, maar – net als 25 jaar geleden gebeurde – werd de invoeringsdatum op aandringen van de verzekeraars met twee maanden verlaat.

Reageer op dit artikel