nieuws

Wansink: verzekeringsrecht moet ondernemer meer beschermen

Archief

De dwingendrechtelijke bescherming die de consument geniet in het verzekeringsrecht, zou ook moeten gelden voor de (kleine) ondernemer. Dat stelt hoogleraar Verzekeringsrecht Han Wansink.

Artikel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen consumenten en bedrijven in de bescherming die de verzekeringnemer geniet. Wansink vraagt zich in een bijdrage in het tijdschrift Het Verzekeringsarchief af waarom dit onderscheid is gemaakt. “De uitkomst van een zoektocht in de parlementaire geschiedenis naar een bevredigend antwoord is teleurstellend.”
Voormalig minister van Financiën Zalm heeft aangegeven dat ondernemers vaak een minder zwakke positie innemen dan consumenten, omdat zij gesteund worden door brancheorganisaties en worden geadviseerd door een tussenpersoon. Deze twee argumenten zijn voor Wansink niet voldoende: “De betekenis van bemoeienissen van brancheorganisaties moet in de praktijk niet worden overschat en als wordt uitgegaan van een zorgplicht voor de assurantietussenpersoon in de advisering van een klant, zoals deze in het laatste decennium is gegroeid, dan mag er in de praktische uitvoering van die zorgplicht toch geen onderscheid zijn dat een verschillend regiem van dwingend recht rechtvaardigt!”
Wansink ziet nog wel zin in het maken van onderscheid vanwege de complexiteit van bedrijfsmatige verzekeringen. In zijn ogen zijn echter het expliciet vragen naar een strafrechtelijk verleden en het aanmanen bij premieachterstand zaken die ook op de kleine ondernemer van toepassingt zouden moeten zijn. Vreemd vindt hij dat de ondernemer geen recht van opzegging heeft bij een tussentijdse en-blocwijziging. “Wat is de rechtvaardiging om de kleine ondernemer die bescherming te onthouden?”
WFT
Bij de eerstkomende herziening van het verzekeringsrecht zou de reikwijdte van de dwingendrechtelijke bescherming van de verzekeringnemer alsnog aan de orde moeten komen, vindt Wansink. Daarbij zou de WFT een handvat kunnen zijn: daarin wordt de ondernemer meer bescherming geboden. “Inhoudelijk spreekt deze benadering me aan. Tegelijkertijd haast ik mij te zeggen dat dit zeker niet geldt voor de wijze waarop deze in de WFT concreet vorm heeft gekregen. Die valt onder de noemer: eens maar nooit meer!”

Reageer op dit artikel