nieuws

Wansink over verzekeringsrecht van waarborgfonds tot jachtwet

Archief

Van de hand van hoogleraar verzekeringsrecht prof. drs. Han Wansink is bij uitgeverij Kluwer een vernieuwde versie van de tekstenbundel ‘Verzekeringsrechtelijke regelingen’ verschenen.

Juristen die in hun dagelijks werk geconfronteerd (kunnen) worden met verzekeringszaken of assurantiebemiddeling, hebben aan de Kluwer-uitgave een handzaam hulpmiddel. Het overzicht bestaat uit relevante wetten, uitvoeringsbesluiten en verdragen. De bundel bevat 165 pagina’s met teksten variërend van het Wetboek van Koophandel, de WAM, de Jachtwet tot Wabb.
Wansink zegt in zijn voorwoord uitdrukkelijk niet gekozen te hebben voor een alomvattend overzicht. Zo is bijvoorbeeld de publiekrechtelijke toezichtswetgeving (WTV) uitsluitend opgenomen voor zover deze raakvlakken vertoont met de totstandkoming en uitvoering van de privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst. Ook is in het boekje nog niets te vinden over de op handen zijnde Wabb-wijzigingen.
De uitgave ‘Verzekeringsrechtelijke regelingen’ (ISBN 90 2683 49 26) kost f 38.

Reageer op dit artikel